Trắc nghiệm Luật kinh doanh - Đề số 3

Bộ đề trắc nghiệm môn Luật kinh doanh có đáp án số 3 gồm 25 câu hỏi giúp các bạn có thêm tư liệu tham khảo để ôn thi đạt kết quả cao

Câu 1. Doanh nghiệp tư nhân có quyền phát hành chứng khoán:
Câu 2. Đặc điểm pháp lý của doanh nghiệp tư nhân:
Câu 3. Trường hợp nào sau đây được phép mở doanh nghiệp tư nhân:
Câu 4. Điều kiện nào kô có trong điều kiện đăng ký kinh doanh:
Câu 5. Khi một doanh nghiệp muốn giải thể, trong thời hạn 7 ngày làm việc thông qua quyết định giải thể, nếu pháp luật yêu cầu đăng báo điện tử hoặc 1 tờ báo thì phải đăng:
Câu 6. Doanh nghiệp tư nhân không có quyền:
Câu 7. Đặc điểm hộ kinh doanh:
Câu 8. Phát biểu nào sau đây là sai:
Câu 9. Những người nào không được đăng ký hộ kinh doanh:
Câu 10. Phát biểu nào sau đây là đúng:
Câu 11. Trong thời gian bao lâu, kể từ ngày nhận hồ sơ xin đăng ký kinh doanh, nếu không hợp lệ, cơ quan kinh doanh phải gửi văn bản yêu cầu bổ sung sửa đổi cho người thành lập?
Câu 12. Vào thởi điểm nào, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký cho phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, cơ quan thuế cùng cấp và sở chuyên ngành?
Câu 13. Thời gian tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh không quá:
Câu 14. Đối với hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động thì phải chọn địa điểm để đăng ký kinh doanh?
Câu 15. Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp do một cá nhân là chủ sở hữu.Tính chất một chủ này thể hiện ở tất cả các phương diện nên có thể nói, doanh nghiệp tư nhân có sự độc lập về tài sản. Phát biểu này:
Câu 16. Cá nhân có thể đăng ký kinh doanh (làm chủ doanh nghiệp) hiện nay là:
Câu 17. Một trong những quyền cơ bản của doanh nghiệp tư nhân là “chiếm hữu, định đoạt tài sản của doanh nghiệp”. Phát biểu này:
Câu 18. Cơ quan đặng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét hồ sơ đăng ký kinh doanh và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong vòng bao nhiêu ngày?
Câu 19. Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp được quy định như thế nào?
Câu 20. Vợ (là một cán bộ công chức) của một cán bộ lãnh đạo trong một doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước có được thành lập doanh nghiệp không?
Câu 21. Doanh nghiệp tư nhân được phát hành cổ phiếu?
Câu 22. Doanh nghiệp tư nhân có tư cách pháp nhân?
Câu 23. Những ai có quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân?
Câu 24. Chọn phát biểu đúng:
Câu 25. Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh bị thua lỗ kéo dài thì có thể:

đáp án Trắc nghiệm Luật kinh doanh - Đề số 3

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 14D
Câu 2DCâu 15B
Câu 3BCâu 16C
Câu 4ACâu 17B
Câu 5CCâu 18B
Câu 6BCâu 19D
Câu 7DCâu 20B
Câu 8ACâu 21B
Câu 9DCâu 22B
Câu 10CCâu 23D
Câu 11BCâu 24D
Câu 12ACâu 25C
Câu 13D

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X