Trắc nghiệm Luật hôn nhân và gia đình - Đề số 1

Bộ đề trắc nghiệm Luật hôn nhân và gia đình có đáp án số 1 gồm 30 câu hỏi giúp các bạn có thêm tư liệu tham khảo để ôn thi đạt kết quả cao

Câu 1. Pháp luật quy định Nam nữ được kết hôn khi đạt độ tuổi nào?
Câu 2. Pháp luật cấm kết hôn trong những trường hợp nào sau đây:
Câu 3. Việc kết hôn phải được đăng ký với cơ quan nào?
Câu 4. Vợ chồng đã ly hôn nay muốn kết hôn lại có cần phải đăng ký kết hôn không?
Câu 5. Khi tổ chức đăng ký kết hôn, hai bên nam nữ bắt buộc phải có mặt không?
Câu 6. Cơ quan nào có thẩm quyền hủy kết hôn trái pháp luật?
Câu 7. Vợ, chồng có nghĩa vụ và quyền đối với nhau như thế nào?
Câu 8. Tài sản nào sau đây được coi là tài sản chung của vợ và chồng?
Câu 9. Vợ, chồng có quyền như thế nào trong việc chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản chung?
Câu 10. Những tài sản nào sau đây là tài sản riêng của vợ chồng?
Câu 11. Nghĩa vụ và quyền của Cha mẹ đối với con như thế nào?
Câu 12. Nghĩa vụ và quyền của con đối với cha mẹ như thế nào?
Câu 13. Con sinh ra trong thời kỳ nào sau đây thì được coi là con chung của vợ chồng?
Câu 14. Cơ quan nào có quyền giải quyết việc ly hôn?
Câu 15. Ai có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết việc ly hôn?
Câu 16. Khi vợ chồng có yêu cầu xin ly hôn thì Tòa án phải làm gì?
Câu 17. Những căn cứ nào để Tòa án giải quyết cho ly hôn?
Câu 18. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng con sau ly hôn được quy định như thế nào?
Câu 19. Việc chia tài sản khi ly hôn được thực hiện theo nguyên tắc nào?
Câu 20. Nhà nước có thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính không?
Câu 21. Thỏa thuận về việc vợ/chồng đưa tài sản chung vào kinh doanh có phải lập thành văn bản hay không?
Câu 22. Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu trong các trường hợp nào?
Câu 23. Quyền của vợ, chồng đối với tài sản riêng của mình bao gồm những quyền nào?
Câu 24. A và B kết hôn năm 2015, chung sống được 2 năm thì A bị tâm thần. Mẹ của A có được yêu cầu giải quyết ly hôn không?
Câu 25. Trường hợp nào chồng không có quyền yêu cầu ly hôn?
Câu 26. Thời điểm chấm dứt quan hệ hôn nhân là khi nào?
Câu 27. Năm 2016, vợ chồng AB vay nợ chị H 100 triệu để làm nhà, đến nay chưa trả hết. Năm 2017, vợ chồng AB ly hôn, hỏi, nghĩa vụ trả nợ của vợ chồng đối với chị H khi ly hôn có còn hiệu lực không?
Câu 28. Vợ chồng AB đang sống tại căn nhà là tài sản riêng của A. Ngày 03/01/2017, AB ly hôn, B gặp khó khăn về chỗ ở thì có được ở lại nhà A không?
Câu 29. Hôn nhân vợ chồng chấm dứt khi nào?
Câu 30. AB là vợ chồng. Sau nhiều năm A mất tích, Tòa tuyên A chết theo yêu cầu của B. Sau đó, B kết hôn với Lợi. Một thời gian sau, A trở về yêu cầu Tòa hủy quyết định tuyên bố A chết. Hỏi hôn nhân giữa B và Lợi có hiệu lực pháp luật không?

đáp án Trắc nghiệm Luật hôn nhân và gia đình - Đề số 1

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 16C
Câu 2DCâu 17A
Câu 3BCâu 18C
Câu 4BCâu 19B
Câu 5ACâu 20A
Câu 6DCâu 21C
Câu 7ACâu 22C
Câu 8DCâu 23B
Câu 9DCâu 24B
Câu 10DCâu 25C
Câu 11DCâu 26C
Câu 12DCâu 27C
Câu 13DCâu 28C
Câu 14ACâu 29C
Câu 15BCâu 30B

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X