Trắc nghiệm Logic học có đáp án - Phần 5

Bộ đề trắc nghiệm Logic học phần 5 gồm có 30 câu hỏi trắc nghiệm kiến thức thuộc môn Logic học có kèm đáp án đối chiếu giúp bạn ôn tập tốt hơn.

Câu 1. Dựa theo quan hệ gì của hình vuông logic ta có sơ đồ suy luận: A ↔ ~O ; E ↔ ~ I?
Câu 2. Dựa theo quan hệ gì của hình vuông logic ta có sơ đồ suy luận: A → I ; ~O → ~E?
Câu 3. Từ tiền đề "Có những sinh viên nghiên cứu khoa học rất giỏi", bằng phép đổi chỗ, kết luận hợp logic được rút ra là gì?
Câu 4. Từ tiền đề “Có loài côn trùng không có hại”, bằng phép đổi chỗ, kết luận hợp logic được rút ra là gì?
Câu 5. Phán đoán nào tương đương với phán đoán “Nếu ông ấy không tham ô thì ông ấy không bị cách chức và cũng không bị truy tố”?
Câu 6. Điều kiện đủ để xây dựng được một suy luận diễn dịch trực tiếp hợp logic là gì?
Câu 7. Kiểu suy luận nào đúng?
Câu 8. Kiểu suy luận nào đúng?
Câu 9. Kiểu suy luận nào đúng?
Câu 10. Kiểu suy luận nào đúng?
Câu 11. Trong suy luận diễn dịch hợp logic, nếu khái niệm được chu diên ở tiền đề thì ở kết luận nó có chu diên không?
Câu 12. Trong tam đoạn luận đơn hợp logic, trung từ phải thế nào?
Câu 13. Trong tam đoạn luận đơn, nếu cả 2 tiền đề là E hay O thì kết luận hợp logic là gì?
Câu 14. Trong tam đoạn luận đơn, nếu cả 2 tiền đề là A hay I thì kết luận hợp logic là gì?
Câu 15. Trong tam đoạn luận đơn, nếu có 1 tiền đề là I hay O thì kết luận hợp logic là gì?
Câu 16. Trong tam đoạn luận đơn, nếu có 1 tiền đề là E hay O thì kết luận hợp logic là gì?
Câu 17. Trong tam đoạn luận đơn, nếu 2 tiền đề là I hay O thì kết luận hợp logic là gì?
Câu 18. Trong tam đoạn luận đơn, nếu cả 2 tiền đề là A hay E thì kết luận hợp logic là gì?
Câu 19. Trong tam đoạn luận đơn, những cặp tiền đề nào không vi phạm quy tắc chung?
Câu 20. Quy tắc riêng của tam đoạn luận hình 1 là gì?
Câu 21. Quy tắc riêng của tam đoạn luận hình 2 là gì?
Câu 22. Quy tắc riêng của tam đoạn luận hình 3 là gì?
Câu 23. Xác định các kiểu đúng của tam đoạn luận hình 1.
Câu 24. Xác định các kiểu đúng của tam đoạn luận hình 2.
Câu 25. Xác định các kiểu đúng của tam đoạn luận hình 3.
Câu 26. “Đàn ông thống trị thế giới; đàn bà thống trị đàn ông; vì vậy, đàn bà thống trị thế giới” là suy luận gì?
Câu 27. “Ăn mặn thì khát nước; Khát nước thì uống nhiều nước; Uống nhiều nước thì đã khát; Vậy, ăn mặn thì đã khát”. Đây là suy luận gì? Có hợp logic không?
Câu 28. “Một số loài thú sống dưới nước; Cá voi sống dưới nước; Vậy, cá voi là loài thú”. Tam đoạn luận đơn này đúng hay sai, vì sao?
Câu 29. Kiểu EIO đúng hay sai, tại sao? Biết rằng, tam đoạn luận đơn này có trung từ là chủ từ trong cả hai tiền đề?
Câu 30. Kiểu AIO đúng hay sai, tại sao? Biết rằng, tam đoạn luận đơn này có trung từ là chủ từ trong đại tiền đề và là vị từ trong tiểu tiền đề?

đáp án Trắc nghiệm Logic học có đáp án - Phần 5

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 16B
Câu 2DCâu 17D
Câu 3DCâu 18D
Câu 4DCâu 19C
Câu 5ACâu 20A
Câu 6CCâu 21B
Câu 7CCâu 22C
Câu 8DCâu 23C
Câu 9DCâu 24A
Câu 10BCâu 25D
Câu 11CCâu 26D
Câu 12DCâu 27B
Câu 13DCâu 28A
Câu 14ACâu 29C
Câu 15DCâu 30D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X