Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 27

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 27 học kì 2

Câu 1. Lưu Hoằng Tháo đem quân sang xâm lược nước ta năm
Câu 2. Ngô Quyền là người thuộc
Câu 3. Ngô Quyền kéo quân ra Bắc nhằm mục đích
Câu 4. Kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền có điểm độc đáo là
Câu 5. Kết quả của Trận Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938 là
Câu 6. Hiện nay, lăng Ngô Quyền được xây dựng ở Đường Lâm - Sơn Tây - Hà Nội, điều này có ý nghĩa
Câu 7. Tại sao quân Nam Hán lại xâm lược nước ta lần thứ 2?
Câu 8. Những chiếc cọc gỗ ngầm của Ngô Quyền có điểm độc đáo là
Câu 9. Lúc quân Nam Hán kéo quân vào Bạch Đằng là lúc
Câu 10. Tướng Hoằng Tháo trong trận Bạch Đằng đã
Câu 11. Sau thắng lợi cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ nhất, Ngô Quyền được phong giữ chức vụ gì?
Câu 12. Ngô Quyền kéo quân ra Bắc vào năm 937 nhằm mục đích gì?
Câu 13. Nhà Nam Hán đã dựa vào duyên cớ gì để đem quân xâm lược nước ta lần thứ hai?
Câu 14. Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện đoạn tư liệu sau:"............có thể lấy quân mới họp......mà đánh tan được trăm vạn quân của Lưu Hoằng Tháo, mở nước, xưng vương, làm cho.... không dám sang lại lần nữa."
Câu 15. Tướng giặc nào là người trực tiếp chỉ huy quân Nam Hán khi xâm lược nước ta lần thứ hai?
Câu 16. Ngô Quyền đã chọn thời điểm nào để tập trung toàn bộ lực lượng tổng phản công quân Nam Hán?
Câu 17. Kế hoạch đánh giặc Nam Hán của Ngô Quyền có điểm gì độc đáo?
Câu 18. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 có ý nghĩa gì quan trọng nhất?
Câu 19. Đâu không phải lý do Ngô Quyền quyết định lựa chọn cửa sông Bạch Đằng làm nơi diễn ra trận quyết chiến chiến lược năm 938?
Câu 20. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 không để lại bài học kinh nghiệm gì cho các cuộc đấu tranh của nhân dân ta ở giai đoạn sau?

đáp án Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 27

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 11C
Câu 2CCâu 12A
Câu 3ACâu 13C
Câu 4CCâu 14A
Câu 5ACâu 15D
Câu 6DCâu 16C
Câu 7DCâu 17C
Câu 8BCâu 18D
Câu 9BCâu 19C
Câu 10ACâu 20D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X