Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 6: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 6 gồm các câu hỏi về các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến sự phát triển của kinh tế văn hóa Ấn Độ thời cổ, trung đại là
Câu 2. Con sông gắn liền với nên văn hóa khởi nguồn của Ấn Độ là lãnh thổ bị ngăn cách nhau đáng kể giữa Đông và Tây, Nam và Bắc
Câu 3. Con sông đó ngày nay chủ yếu thuộc địa phận của quốc gia nào?
Câu 4. Khoảng 1500 năm TCN, miền lãnh thổ của Ấn Độ phát triển hơn cả là
Câu 5. Cư dân ở đây sinh sống chủ yếu bằng nghề
Câu 6. Ông vua thuộc vương triều Magađa, nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử Ấn Độ
Câu 7. Đầu Công nguyên, vương triều đã thống nhất miền Bắc Ấn Độ, mở ra một thời kì phát triển cao và rất đặc sắc trong lịch sử Ấn Độ là
Câu 8. Thời kì định hình và phát triển của văn hóa truyền thống Ấn Độ là
Câu 9. Vương triều Gúpta có vai trò to lớn trong việc thống nhất Ấn Độ, ngoại trừ
Câu 10. Đạo Phật xuất hiện ở Ấn Độ vào thời gian nào?
Câu 11. Người sáng lập đạo Phật là
Câu 12. Đạo Phật được truyền bá rộng khắp Ấn Độ từ thời kì nào?
Câu 13. Đạo Hinđu- một tôn giáo lớn ở Ấn Độ – được hình thành trên cơ sở nào
Câu 14. Các ngôi đền bằng đá đồ sộ, hình chóp núi được xây dựng ở Ấn Độ để
Câu 15. Đạo Hinđu ở Ấn Độ tôn thờ
Câu 16. Loại văn tự sớm phát triển ở Ấn Độ là
Câu 17. Ý nghĩa quan trọng nhất của sự hình thành và phát triển sớm ngôn ngữ, văn tự ở Ấn Độ là gì
Câu 18. Ý nào không phản ánh đúng nét nổi bật văn hóa truyền thống Ấn Độ thời kì định hình và phát triển là gì?
Câu 19. Ảnh hưởng mạnh mẽ và sâu sắc nhất của văn hóa truyền thống Ấn Độ ra bên ngoài là
Câu 20. Khu vực chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất của văn hóa Ấn Độ là
Câu 21. Tộc người ở nước ta sử dụng chữ Phạn là
Câu 22. Chữ viết của một tộc người khác ở nước ta cũng có nguồn gốc từ chữ Phạn là?

đáp án Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 6: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 12B
Câu 2ACâu 13B
Câu 3CCâu 14C
Câu 4CCâu 15A
Câu 5ACâu 16A
Câu 6CCâu 17C
Câu 7BCâu 18D
Câu 8DCâu 19A
Câu 9DCâu 20C
Câu 10ACâu 21C
Câu 11CCâu 22A

Phạm Dung (Tổng hợp)

Các đề khác

X