Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 36 gồm các câu hỏi về sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Giai cấp vô sản ra đời là do hệ quả của
Câu 2. Giai cấp vô sản ra đời từ bao giờ, ở đâu đầu tiên
Câu 3. Nguồn gốc hình thành giai cấp vô sản là
Câu 4. Hình thức đấu tranh đầu tiên của công nhân là
Câu 5. Khẩu hiệu Sống trong lao động hoặc chết trong chiến đấu xuất hiện trong
Câu 6. Tổ chức mít tinh, lấy chữ kí đưa kiến nghị đến Nghị viện là hình thức đấu tranh trong
Câu 7. Trong các cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân, cuộc đấu tranh diễn ra với thời gian dài nhất là
Câu 8. Trong các cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân có quy mô, tổ chức và mang tính chất chính trị rõ rệt ở nửa đầu thế kỉ XIX là
Câu 9. Nguyên nhân thất bại trong các cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân nửa đầu thế kỉ XIX là gì?
Câu 10. Nguyên nhân sâu xa làm xuất hiện chủ nghĩa xã hội không tưởng là
Câu 11. Các nhà tư tưởng tiêu biểu của chủ nghĩa xã hội không tưởng là
Câu 12. Ý không phản ánh đúng quan điểm của các nhà tư tưởng tiến bộ nửa đầu thế kỉ XIX để xây dựng xã hội mới là
Câu 13. Hạn chế lớn nhất của các nhà xã hội không tưởng là
Câu 14. Ai là linh hồn của quốc tế thứ nhất?

đáp án Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 8B
Câu 2DCâu 9D
Câu 3ACâu 10D
Câu 4BCâu 11B
Câu 5ACâu 12D
Câu 6CCâu 13D
Câu 7BCâu 14A

Phạm Dung (Tổng hợp)

Các đề khác

X