Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 33 gồm các câu hỏi về hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Đến giữa thế kỉ XIX, tình hình nổi bật ở nước Đức là gì?
Câu 2. Tình hình nông nghiệp của nước Đức có điểm nổi bật giống nước Anh và khác so với nước Pháp là
Câu 3. Phương thức kinh doanh mới trong nông nghiệp đã đưa đến sự xuất hiện
Câu 4. Trở ngại lớn nhất cho sự phát triển kinh tế ở nước Đức đến giữa thế kỉ XIX là
Câu 5. Hai vương quốc lớn nhất nước Đức là
Câu 6. Nửa cuối thế kỉ XIX, yêu cầu cần thiết đặt ra cho nước Đức là gì?
Câu 7. Lực lượng lãnh đạo quá trình thống nhất nước Đức có điểm gì khác so với cách mạng Anh và Pháp
Câu 8. Việc thống nhất nước Đức được thực hiện theo cách thức nào?
Câu 9. Liên bang Bắc Đức ra đời năm 1867, bao gồm
Câu 10. Năm 1870, Phổ tiến hành cuộc chiến tranh với Pháp vì
Câu 11. Sau khi đế chế Đức được thành lập, Bixmác giữ chức vụ
Câu 12. Ý không phải kết quả của việc thống nhất nước Đức là
Câu 13. Hiến pháp mới của Đức được ban hành, trong đó củng cố vai trò của
Câu 14. Sự kiện thành lập đế chế Đức có điểm gì đặc biệt?
Câu 15. Việc thống nhất nước Đức mang tính chất
Câu 16. Sau cuộc chiến tranh giành độc lập, lãnh thổ nước Mĩ có đặc điểm gì?
Câu 17. Lãnh thổ Mĩ kéo dài tới bờ biển Thái Bình Dương khi nào?
Câu 18. Đến cuối thế kỉ XIX, nền kinh tế Mĩ có điểm gì nổi bật?
Câu 19. Ý không phản ánh đúng nét nổi bật của kinh tế các bang miền Bắc nước Mĩ là
Câu 20. Nét nổi bật của kinh tế các bang miền Nam nước Mĩ là
Câu 21. Nguyên nhân nào khiến kinh tế ở miền Nam không phát triển được?
Câu 22. Điều gì cản trở nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Mĩ phát triển?
Câu 23. Trong bối cảnh đó, vấn đề xã hội nổi bật ở nước Mĩ là gì?
Câu 24. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự bùng nổ cuộc nội chiến ở Mĩ là gì?
Câu 25. Năm 1861, ở Mĩ diễn ra sự kiện lịch sử gì?
Câu 26. Hãy sắp xếp các dữ kiện lịch sử sau theo trình tự thời gian về cuộc Nội chiến ở Mĩ: 1. Sắc lệnh bãi bỏ chế độ nô lệ được ban hành; 2. Quân đội liên bang tấn công thủ phủ Hiệp bang và giành thắng lợi, kết thúc cuộc nội chiến; 3. Nội chiến bùng nổ; 4. Lincôn trúng cử Tổng thống Mĩ.
Câu 27. Cuộc nội chiến ở Mĩ được gọi là

đáp án Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 15C
Câu 2BCâu 16C
Câu 3CCâu 17A
Câu 4BCâu 18A
Câu 5ACâu 19C
Câu 6BCâu 20D
Câu 7CCâu 21C
Câu 8ACâu 22D
Câu 9DCâu 23B
Câu 10CCâu 24D
Câu 11CCâu 25A
Câu 12DCâu 26C
Câu 13DCâu 27B
Câu 14C

Phạm Dung (Tổng hợp)

Các đề khác

X