Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 22: Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI-XVIII

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 22 gồm các câu hỏi về tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI-XVIII giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Ý nào không phản ánh đúng đặc điểm của nông nghiêp nước ta cuối thế kỉ XV - đầu thế kỉ XVI
Câu 2. Sau thời kì loạn lạc kéo dài, tình hình nông nghiệp nước ta dần ổn định phát triển trở lại vào thời gian nào?
Câu 3. Đến thế kỉ XVII, lãnh thổ đất nước ta được mở rộng về phía
Câu 4. Những nghề thủ công mới xuất hiện ở nước ta trong các thế kỉ XVI - XVIII là
Câu 5. Điểm mới thể hiện sự phát triển của thủ công nghiệp ở nước ta trong các thế kỉ XVI - XVIII là
Câu 6. Câu ca sau chứng tỏ điều gì Đình Bảng bán ấm, bán khay Phù Lưu họp chợ mỗi ngày một đông.
Câu 7. Điểm mới thể hiện sự phát triển của thương nghiệp ở nước ta trong các thế kỉ XVI - XVIII là
Câu 8. Nguyên nhân chủ yếu làm cho ngoại thương ở nước ta phát triển mạng mẽ trong các thế kỉ XVI - XVIII là gì?
Câu 9. Nét mới về ngoại thương ở nước ta trong các thế kỉ XVI - XVIII là
Câu 10. Từ giữa thế kỉ XVIII, ngoại thương nước ta dần suy yếu vì
Câu 11. Trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa lớn nhất của nước ta trong các thế kỉ XVI - XVIII là

đáp án Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 22: Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI-XVIII

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 7B
Câu 2DCâu 8A
Câu 3DCâu 9A
Câu 4DCâu 10C
Câu 5CCâu 11D
Câu 6C

Phạm Dung (Tổng hợp)

Các đề khác

X