Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 21: Những biến đổi của nhà nước phong kiến

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 21 gồm các câu hỏi về những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI-XVIII giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Năm 1527, vương triều Mạc được thành lập là do
Câu 2. Trong những năm đầu thành lập, nhà Mạc đã xây dựng chính quyền theo mô hình nào
Câu 3. Nhà Mạc tập trung xây dựng một lực lượng quân đội mạnh nhằm đích chính là
Câu 4. Thế kỉ XVI, nước ta ở trong tình trạng bị chia cắt bởi cục diện
Câu 5. Chiến tranh Nam - Bắc triều kết thúc vào năm nào
Câu 6. Trong giai đoạn lịch sử này, tình hình nào tạo điều kiện cho chúa Trịnh lấn át quyền vua Lê
Câu 7. Cuộc chiến tranh giữa hai tập đoàn phong kiến ở nước ta, kéo dài trong gần 50 năm của thế kỉ XVII là
Câu 8. Con sông lịch sử chia cắt đất nước thành Đàng trong và Đàng ngoài
Câu 9. Ý nào không phản ánh đúng những biến đổi lớn của nhà nước phong kiến Việt Nam trong các thế kỉ XVI - XVIII

đáp án Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 21: Những biến đổi của nhà nước phong kiến

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 6A
Câu 2BCâu 7B
Câu 3BCâu 8C
Câu 4ACâu 9A
Câu 5D

Phạm Dung (Tổng hợp)

Các đề khác

X