Trắc nghiệm Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Trắc nghiệm Ngữ Văn 8 bài Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm giúp ôn tập và củng cố kiến thức bài Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm.

Câu 1. Yếu tố nòng cốt của văn tự sự là gì?

A. Sự việc

B. Nhân vật

C. A, B đều đúng.

D. A, B đều sai.

Câu 2. Các ý chính của bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm là gì?

A. Là cảm xúc của người viết.

B. Là diễn biến nội tâm của các nhân vật.

C. Chủ yếu vẫn là các sự việc chính.

D. Là những suy nghĩ của các nhân vật.

đáp án Trắc nghiệm Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 5B
Câu 2ACâu 6B
Câu 3ACâu 7A
Câu 4CCâu 8D

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X