Trắc nghiệm Kỹ thuật điện đề số 9 (có đáp án)

Bộ đề trắc nghiệm Kỹ thuật điện đề số 9 có đáp án giúp bạn ôn thi kết thúc học phần môn kỹ thuật điện.

Câu 1. Công suất toàn phần của máy phát điện đồng bộ 3 pha được xác định theo biểu thức: (trong đó U, I là điện áp và dòng điện pha):
Câu 2. Gọi U, I là điện áp và dòng điện pha của một máy phát đồng bộ m pha thì công suất tác dụng 1 pha của máy phát sẽ là:
Câu 3. Gọi U, I là điện áp và dòng điện pha của một máy phát đồng bộ m pha thì công suất phản kháng 1 pha của máy phát sẽ là:
Câu 4. Máy phát điện đồng bộ tạo điện áp lối ra với dải tần có thể điều chỉnh trong khoảng từ 50 - 100 Hz. Xác định phạm vi biến thiên vận tốc của rotor nếu số cặp cực 2p = 8.
Câu 5. Chọn phát biểu không chính xác.
Câu 6. Chọn phát biểu không chính xác.
Câu 7. Chọn phát biểu không chính xác.
Câu 8. Chọn phát biểu không chính xác.
Câu 9. Chọn phát biểu không chính xác.
Câu 10. Chọn phát biểu không chính xác.
Câu 11. Nếu gọi Φo là từ thông dưới mỗi cực từ, W là số vòng dây một pha, kdq là hệ số dây quấn thì suất điện động cảm ứng trong mỗi pha dây quấn của máy phát điện 3 pha có giá trị:
Câu 12. Để đảm bảo công suất đồng thời nâng cao tính ổn định của nguồn điện lưới, các máy phát điện thường được ghép song song với nhau và cùng hòa vào lưới điện chung. Muốn đóng mạch để các máy phát điện đồng bộ làm việc song song với nhau phải thỏa mãn điều kiện sau đây:
Câu 13. Tác dụng của từ trường phần ứng Φ lên từ trường của cực từ phần cảm Φo được gọi là phản ứng phần ứng.
Câu 14. Khi máy phát điện làm việc, rotor quay làm cho từ trường kích từ Φ0 của phần cảm cắt dây quấn stator và tạo ra trong mỗi pha của dây quấn stator một s.đ.đ cảm ứng E0. Dây quấn stator nối với tải cung cấp dòng tải I lại tạo ra từ trường phần ứng Φ.
Câu 15. Khi máy phát điện làm việc, rotor quay làm cho từ trường kích từ Φ0 của phần cảm cắt dây quấn stator và tạo ra trong mỗi pha của dây quấn stator một s.đ.đ cảm ứng E0. Dây quấn stator nối với tải cung cấp dòng tải I lại tạo ra từ trường phần ứng Φ. Góc lệch pha giữa E0 và I sẽ phụ thuộc vào tính chất của phụ tải. Trường hợp tải thuần trở thì:
Câu 16. Khi máy phát điện làm việc, rotor quay làm cho từ trường kích từ Φ0 của phần cảm cắt dây quấn stator và tạo ra trong mỗi pha của dây quấn stator một s.đ.đ cảm ứng E0. Dây quấn stator nối với tải cung cấp dòng tải I lại tạo ra từ trường phần ứng Φ. Góc lệch pha giữa E0 và I sẽ phụ thuộc vào tính chất của phụ tải. Trường hợp tải thuần cảm thì:
Câu 17. Khi máy phát điện làm việc, rotor quay làm cho từ trường kích từ Φ0 của phần cảm cắt dây quấn stator và tạo ra trong mỗi pha của dây quấn stator một s.đ.đ cảm ứng E0. Dây quấn stator nối với tải cung cấp dòng tải I lại tạo ra từ trường phần ứng Φ. Góc lệch pha giữa E0 và I sẽ phụ thuộc vào tính chất của phụ tải. Trường hợp tải điện dung thì:
Câu 18. Máy điện một chiều là loại máy điện sử dụng với mạng điện một chiều.
Câu 19. Cấu tạo của máy điện một chiều gồm có:
Câu 20. Mômen quay của động cơ điện một chiều:
Câu 21. Tìm phát biểu SAI.
Câu 22. Tìm phát biểu SAI.
Câu 23. Dựa vào phương pháp nối dây máy phát điện một chiều tự kích từ chia ra làm:

đáp án Trắc nghiệm Kỹ thuật điện đề số 9 (có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 13A
Câu 2ACâu 14B
Câu 3DCâu 15A
Câu 4ACâu 16A
Câu 5CCâu 17A
Câu 6CCâu 18A
Câu 7BCâu 19A
Câu 8ACâu 20A
Câu 9CCâu 21D
Câu 10BCâu 22D
Câu 11ACâu 23A
Câu 12D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X