Trắc nghiệm Kỹ thuật an toàn lao động đề số 14 (có đáp án)

Bộ đề trắc nghiệm Kỹ thuật an toàn lao động đề số 14 có đáp án giúp bạn ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi kết thúc học phần.

Câu 1. Những nguyên nhân gây ra tai nạn lao động do lắp đặt máy móc thường được biểu hiện:
Câu 2. Bố trí máy móc thiết bị trong một phân xưởng cần phải thỏa mãn các điều kiện nào sau đây:
Câu 3. Các nguyên nhân gây ra tai nạn do bảo quản và sử dụng máy móc thiết bị thường là:
Câu 4. Việc bảo dưỡng và sửa chữa máy móc trong quá trình sử dụng không tốt sẽ gây các tác hại nào sau đây:
Câu 5. Các nguyên nhân gây tai nạn do bảo quản và sử dụng thường là:
Câu 6. Các yêu cầu an toàn đối với máy móc, thiết bị gồm các vấn đề nào sau đây:
Câu 7. Các yêu cầu an toàn đối với máy móc, thiết bị gồm:
Câu 8. Yêu cầu an toàn khi sử dụng máy, phải:
Câu 9. Trong quá trình gia công không được:
Câu 10. Tiến hành lau chùi, bôi dầu và bơm dầu vào các bề mặt chuyển động cần phải thực hiện khi:
Câu 11. Định kỳ bảo dưỡng, sửa chữa các máy móc hỏng hóc bất thường thì công việc sửa chữa cần được tiến hành dựa trên các yêu cầu an toàn nào sau đây:
Câu 12. Khi sửa chữa những loại máy cao trên 2000 mm phải có:
Câu 13. Các hệ thống phục hồi khả năng làm việc của thiết bị bằng cách thay mới thường là:
Câu 14. Các hệ thống phòng ngừa sự cố có thể tự phục hồi lại khả năng làm việc Của thiết bị khi các thông số đã giảm đến mức quy định bao gồm các loại nào sau đây:
Câu 15. Khóa liên động là cơ cấu có khả năng làm gì:
Câu 16. Các loại tín hiệu an toàn dùng để:
Câu 17. Tín hiệu ánh sáng đỏ thường dùng báo tình trạng làm việc của máy khi:
Câu 18. Những đối tượng làm việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ nào dưới đây bắt buộc phải được huấn luyện ATVSLĐ trước khi giao việc?
Câu 19. Về mặt tổ chức- kỹ thuật, các yếu tố nào sau đây có thể gây mất an toàn trong quá trình sản xuất:
Câu 20. Các thiết bị chịu áp lực trong công nghiệp chủ yếu gồm các loại chính nào sau đây:
Câu 21. Các loại thiết bị có thể tích đóng kín dùng để tiến hành các quy trình nhiệt học và hóa học thường được gọi là:
Câu 22. Tác dụng phá hoại khi thiết bị bị áp lực nổ vỡ thường gây ra hậu quả:
Câu 23. Ống thủy tròn của nồi hơi có áp suất làm việc:
Câu 24. Các yêu cầu với van an toàn là:
Câu 25. Khi áp suất quá quy định bao nhiêu thì màng phòng nổ bị xé rách đảm bảo an toàn cho thiết bị:
Câu 26. Việc chuẩn bị vận hành và vận hành nồi hơi cần phải thực hiện các công việc nào sau đây:
Câu 27. Quy trình xử lý sự cố khi vận hành lò hơi phải ghi rõ các nội dung nào sau đây:
Câu 28. Thời gian khám nghiệm định kỳ trong quy trình sử dụng bình áp lực là:
Câu 29. Một số trường hợp phải đình chỉ sự hoạt động của đối tượng thanh tra nồi hơi:
Câu 30. Các yếu tố nào sau đây có thể làm tăng nguy cơ nhiễm độc:

đáp án Trắc nghiệm Kỹ thuật an toàn lao động đề số 14 (có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 16C
Câu 2DCâu 17A
Câu 3BCâu 18D
Câu 4DCâu 19D
Câu 5DCâu 20C
Câu 6DCâu 21B
Câu 7DCâu 22A
Câu 8DCâu 23A
Câu 9DCâu 24D
Câu 10DCâu 25A
Câu 11DCâu 26D
Câu 12ACâu 27A
Câu 13ACâu 28A
Câu 14DCâu 29D
Câu 15ACâu 30D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X