Trắc nghiệm Kỹ thuật an toàn lao động đề số 1 (Có đáp án)

Bộ đề Trắc nghiệm Kỹ thuật an toàn lao động đề số 1 có đáp án giúp bạn ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi kết thúc học phần

Câu 1. Các yếu tố nào sau đây có thể gây bệnh nghề nghiệp cho người lao động trong quá trình sản xuất?
Câu 2. Những đối tượng làm việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ nào dưới đây bắt buộc phải được huấn luyện AT-VSLĐ trước khi giao việc?
Câu 3. Yêu cầu trước khi đưa vào sử dụng các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động như bình chịu áp lực, thiết bị nâng...:
Câu 4. Một nạn nhân bị bỏng do nhiệt, điều mà bạn cần phải làm là:
Câu 5. Một công nhân đang làm việc không may bị điện giật, sau khi nạn nhân được tách ra khỏi nguồn điện, nạn nhân đang trong tình trạng ngừng thở ngừng tim, người sơ cứu viên cần:
Câu 6. Theo Nghị định 45/2013 ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định:Thời giờ nào sau đây được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương:
Câu 7. Bồi dưỡng bằng hiện vật được tính theo định suất hàng ngày và có giá trị bằng tiền tương ứng theo các định mức nào sau đây:
Câu 8. Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà không do lỗi của người lao động và bị suy giảm khả năng lao động 81% thì được người sử dụng lao động bồi thường với mức nào sau đây:
Câu 9. Theo Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 có bao nhiêu nhóm đối tượng cần phải huấn luyện ATVSLĐ:
Câu 10. Người lao động bị tai nạn lao động mà không do lỗi của người lao động và bị suy giảm khả năng lao động 80% thì được NSDLĐ bồi thường bao nhiêu tháng tiền lương theo hợp đồng
Câu 11. Người sử dụng lao động có trách nhiệm nào sau đây đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Câu 12. Trong quá trình tham gia, phối hợp cơ quan nhà nước thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật công đoàn, nếu phát hiện nơi làm việc có yếu tố ảnh hưởng hoặc nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng người lao động, công đoàn có quyền gì?
Câu 13. Theo Thông tư 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10/01/2011, tiêu chuẩn để bầu An toàn vệ sinh viên là gì?.
Câu 14. Bình chữa cháy CO2 dùng để chữa đám cháy nào?
Câu 15. Định kỳ kiểm tra bình chữa cháy CO2 là mấy tháng 1 lần?
Câu 16. Khi chữa cháy đám cháy xăng dầu ta không được sử dụng loại gì?
Câu 17. Theo Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 đối tượng huấn luyện ATVSLĐ nhóm 2 gồm những đối tượng nào sau đây:
Câu 18. Theo Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 nguyên tắc tổ chức bồi dưỡng bằng hiện vật được thực hiện:
Câu 19. Theo Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ, người sử dụng lao động có hành vi “Không khai báo, điều tra tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng” thì sẽ bị phạt tiền với mức:
Câu 20. Khi tham gia thanh tra, kiểm tra giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, DN, trong trường hợp phát hiện nơi làm việc có yếu tố ảnh hưởng nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng người lao động, Công đoàn có quyền gì?
Câu 21. Luật Công đoàn quy định quyền và trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động gồm những nội dung nào sau đây?
Câu 22. Hãy nêu các điều kiện lao động có hại không được sử dụng lao động nữ theo quy định tại Thông tư 26/2013/TT-BLĐTBXH của Liên bộ: LĐTB-XH và Y tế:
Câu 23. Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong trường hợp nào?
Câu 24. Thời gian thử việc được quy định như thế nào?
Câu 25. Tiền lương trong thời gian thử việc được trả cho người lao động như thế nào?
Câu 26. Điều kiện để lao động nữ đi làm trước khi hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động?
Câu 27. Người sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, thời gian khám sức khỏe định kỳ được qui định như sau:
Câu 28. Qui định vị trí đặt hộp cấp cứu ban đầu tại:
Câu 29. Điều kiện để tham gia Đội dân phòng và đội PCCC cơ sở khi có yêu cầu?
Câu 30. Luật PCCC quy định đối tượng nào phải thực hiện Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với đối với tài sản của cơ sở nào?

đáp án Trắc nghiệm Kỹ thuật an toàn lao động đề số 1 (Có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 16D
Câu 2DCâu 17A
Câu 3DCâu 18A
Câu 4ACâu 19B
Câu 5DCâu 20D
Câu 6CCâu 21D
Câu 7ACâu 22D
Câu 8BCâu 23D
Câu 9CCâu 24D
Câu 10DCâu 25D
Câu 11DCâu 26D
Câu 12DCâu 27A
Câu 13DCâu 28C
Câu 14BCâu 29B
Câu 15ACâu 30B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X