Trắc nghiệm Hóa 9 bài 19 : Sắt

Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 bài 19 - Sắt có đáp án.

Câu 1. Cho dây sắt quấn hình lò xo (đã được nung nóng đỏ) vào lọ đựng khí clo. Hiện tượng xảy ra là:
Câu 2. Hoà tan hỗn hợp gồm Fe và Cu vào dung dịch HCl (vừa đủ). Các chất thu được sau phản ứng là:
Câu 3. Kim loại được dùng để làm sạch dung dịch FeSO4 có lẫn tạp chất là CuSO4 là
Câu 4. Trong các chất sau đây chất nào chứa hàm lượng sắt nhiều nhất?
Câu 5. Để chuyển FeCl3 thành Fe(OH)3, người ta dùng dung dịch:
Câu 6. Phản ứng tạo ra muối sắt (III) sunfat là:
Câu 7. Hoà tan 16,8g kim loại vào dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được 6,72 lít khí $H _{2}$ (đktc). Kim loại đem hoà tan là (Biết trong muối thu được sau phản ứng kim loại có hóa trị II)
Câu 8. Một tấn quặng manhetit chứa 81,2% Fe3O4. Khối lượng Fe có trong quặng là:
Câu 9. Clo hoá 33,6g một kim loại A ở nhiệt độ cao thu được 97,5g muối ACl3. A là kim loại:
Câu 10. Chất nào dưới đây không tác dụng với Fe?

đáp án Trắc nghiệm Hóa 9 bài 19 : Sắt

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 6A
Câu 2BCâu 7D
Câu 3ACâu 8C
Câu 4BCâu 9D
Câu 5CCâu 10D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X