Trắc nghiệm Hóa 8 bài 6 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa 8 bài 6 - Câu hỏi trắc nghiệm bài 6 Hóa 8 Đơn chất và hợp chất - Phân tử có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 2. Chọn câu đúng

A. Đơn chất và hợp chất giống nhau

B. Đơn chất là những chất cấu tạo nên từ một nguyên tố hóa học

C. Hợp chất là những chất tạo nên chỉ duy nhất với hai nguyên tố hóa học

D. Có duy nhất một loại hợp chất

Câu 3. Chọn đáp án sai

A. Kim cương và than chì đều cấu tạo từ nguyên tố C

B. Kim cương rất quý và đắt tiền

C. Than chì màu trắng trong

D. Có thể điều chế kim cương nhân tạo bằng cách nung than chì ở điều kiện áp suất cao, nhiệt độ cao với chất xúc tác thích hợp.

Câu 4. Cho các chất sau: ${H}_{2}, {P}_{2}{O}_{5}, {C}{H}_{4}, {C}{H}_{3}{C}{O}{O}{H}, {C}{a}, {C}{l}_{2}$. Các đơn chất là

A. ${H}_{2}, {C}{a}, {C}{l}_{2}.$

B. ${H}_{2}, {P}_{2}{O}_{5}, {C}{H}_{3}{C}{O}{O}{H}.$

C. ${P}_{2}{O}_{5}, {CH}_{4}, {CH}_{3}{COOH}.$

D. ${H}_{2}, {C}{a}, {C}{l}_{2}, {C}{H}_{4}.$

Câu 5. Cách viết sau có ý nghĩa gì 5 O, Na, ${C}{l}_{2}$

A. 5 nguyên tử oxi, nguyên tố natri, phân tử clo.

B. Phân tử oxi, hợp chất natri, nguyên tố clo.

C. Phân tử khối oxi, nguyên tử natri, phân tử clo.

D. 5 phân tử oxi, phân tử natri, nguyên tố clo.

Câu 6. Nhận định nào sau đây là đúng?

A. Phân tử nước gồm nguyên tố heli và oxi

B. Clo là kim loại

C. ${N}{H}_{3}$ hợp chất không mùi, không màu

D. Than chì được cấu tạo tạo từ nguyên tố C

Câu 7. Cho các hợp chất sau: ${N}{H}_{3}, {C}_{12}{H}_{22}{O}_{11}$ (đường), ${N}{a}{C}{l}, {H}_{2}{O}, {C}{H}_{4}$. Hợp chất vô cơ là

A. ${N}{H}_{3}, {C}_{12}{H}_{22}{O}_{11}, {H}_{2}{O}$.

B. ${C}_{12}{H}_{22}{O}_{11}, {C}{H}_{4}.$

C. ${C}{H}_{4}, {N}{H}_{3}, {N}{a}{C}{l}, {H}_{2}{O}.$

D. ${N}{H}_{3}, {N}{a}{C}{l}, {H}_{2}{O}$.

Câu 8. Tính phân tử khối của ${C}{H}_{4}$ và ${H}_{2}{O}$

A. ${C}{H}_{4}={16} đvC, {H}_{2}{O}={18} đvC$

B. ${C}{H}_{4}={15} đvC, {H}_{2}{O}={17} đvC$

C. ${C}{H}_{4}={H}_{2}{O}={18} đvC$

D. Không tính được phân tử khối

Câu 9. Nhận định nào sau đây là sai?

A. Cacbon đioxit được cấu tạo từ 2 nguyên tố cacbon và oxi.

B. Nước là hợp chất.

C. Muối ăn không có nguyên tố clo.

D. Có 2 loại hợp chất là hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ.

đáp án Trắc nghiệm Hóa 8 bài 6: Đơn chất và hợp chất - Phân tử

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6D
Câu 2BCâu 7D
Câu 3CCâu 8A
Câu 4ACâu 9C
Câu 5ACâu 10C

Lựu (Tổng hợp)

Các đề khác

X