Trắc nghiệm Hóa 12 bài 41 : Nhận biết một số chất khí

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập kiến thức bài 41 hóa 12 - Nhận biết một số chất khí có đáp án

Câu 1. Khí $H _{2} S$ là khí

A. Mùi trứng thối

B. Không màu, không màu

C. Khí có màu nâu đỏ

D. Khí không màu, hóa nâu trong không khí

Câu 2. Nhận biết khí amoniac ta sử dụng:

A. Quì tím ẩm

B. Dung dịch $NaOH$

C. Dung dịch $HCl$

D. Dung dịch $HCl$

Câu 3. Khi nhận biết $CO _{2}$ bằng dung dịch $Ba ( OH )_{2}$ , thấy hiện tượng

A. Khí không màu thoát ra

B. Khí nâu đỏ thoát ra

C. Có kết tủa màu nâu đỏ

D. Có kết tủa trắng

Câu 4. Nhận biết khí $SO _{2}$ ta dùng dung dịch brom dư, hiện tượng xảy ra là:

A. Dung dịch $Br _{2}$ mất màu

B. Dung dịch $Br _{2}$ chuyển màu da cam

C. Dung dịch $Br _{2}$ chuyển màu xanh

D. Không hiện tượng

Câu 5. Phương pháp nào để phân biệt hai khí $CH _{3} NH _{2}$ và $NH _{3}$:

A. Dựa vào mùi của khí

B. Dùng quì tím ẩm

C. Thử bằng HCl đặc

D. Đốt rồi cho sản phẩm qua dung dịch $Ca ( OH )_{2}$

Câu 6. Thuốc thử để phân biệt $CO _{2}$ và $SO _{2}$ là:

A. Dung dịch $NaOH$

B. Dung dịch $CuCl _{2}$

C. Dung dịch $KMnO _{4}$

D. Dung dịch $NaCl$

Câu 7. Hóa chất để phân biệt 3 khí: $SO _{2}, CO _{2}, H _{2} S$ là:

A. Dung dịch $Ca ( OH )_{2}$

B. Dung dịch $Ba ( OH )_{2}$

C. Dung dịch $Br _{2}$

D. Dung dịch $HCl$

Câu 8. Khí $CO _{2}$ lẫn tạp chất khí HCl. Để loại tạp chất HCl đó nên cho khí $CO _{2}$ đi qua dung dịch nào sau đây là tốt nhất:

A. Dung dịch $NaOH$ dư

B. Dung dịch $Na _{2} CO _{3}$ dư

C. Dung dịch $NaHCO _{3}$ dư

D. Dung dịch AgNO $_{3}$ dư

Câu 10. Khí cười là khí

A. NO

B. $NO _{2}$

C. $N _{2} O$

D. $H _{2} S$

Câu 11. Khí gây hiệu ứng nhà kính là:

A. $NO _{2}$

B. $H _{2}$

C. $O _{2}$

D. $CO _{2}$

Câu 12. Để phân biệt hai khí HCl và $Cl _{2}$ đựng trong hai lọ riêng biệt thì dùng thuốc thử nào sau đây:

A. Giấy tẩm dung dịch phenolphtalein

B. Giấy tẩm hồ tinh bột và dung dịch KI

C. Giấy tẩm dung dịch NaOH

D. Giấy tẩm hồ tinh bột

Câu 13. Khí không màu , hóa nâu ngoài không khí là:

A. $NO _{2}$

B. $N _{2}$

C. $NO$

D. $CO _{2}$

Câu 14. Kết tủa CuS, PbS có màu gì?

A. Màu xanh

B. Màu trắng

C. Màu đen

D. Màu nâu đỏ

Câu 15. Hóa chất phân biệt ba dung dịch riêng biệt: $HCl , HNO _{3}, H _{2} SO _{4}$ là

A. Quì tím, dung dịch bazo

B. Muối $Ba ^{2+}$, kim loại $Al$

C. $Ba ( OH )_{2}$ và dung dịch muối tan $Ag ^{+}$

D. Dung dịch phenolphatlein, quì tím

Câu 16. Khí gây hiện tượng mưa axit là

A. $Cl _{2}, CH _{4}, SO _{2}$

B. $CO , CO _{2}, NO$

C. $HCl , CO , CH _{4}$

D. $SO _{2}, NO , NO _{2}$

đáp án Trắc nghiệm Hóa 12 bài 41 : Nhận biết một số chất khí

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 9B
Câu 2ACâu 10C
Câu 3DCâu 11D
Câu 4ACâu 12B
Câu 5DCâu 13C
Câu 6CCâu 14C
Câu 7CCâu 15C
Câu 8CCâu 16D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X