Trắc nghiệm Hóa 12 bài 37 : Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập kiến thức bài 37 hóa 12 - Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt có đáp án

Câu 1. Có thể dùng một hóa chất để phân biệt $Fe _{2} O _{3}$ và $Fe _{3} O _{4}$. Hóa chất này là:

A. dung dịch $NaOH$ đặc

B. dung dịch $HCl$ đặc

C. dung dịch $H _{2} SO _{4}$

D. dung dịch $HNO _{3}$ đặc

Câu 2. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp FeS và $FeCO _{3}$ bằng một lượng dung dịch $H _{2} SO _{4}$ $H _{2} SO _{4}$

A. $H _{2} S$ và $SO _{2}$

B. $H _{2} S$ và $CO _{2}$

C. $SO _{2}$ và $CO$

D. $SO _{2}$ và $CO _{2}$

Câu 4. Cho sơ đồ phản ứng sau:

$Fe \rightarrow muô _{ i } X _{1} \rightarrow muối X _{2} \rightarrow muối X _{3} \rightarrow Fe$

$X _{1}, X _{2}, X _{3}$ là các muối của sắt (II)

Theo thứ tự $X _{1}, X _{2}, X _{3}$ lần lượt là:

A. $FeCO _{3}, Fe \left( NO _{3}\right)_{2}, FeSO _{4}$

B. FeS, $Fe \left( NO _{3}\right)_{2}, FeSO _{4}$

C. $Fe \left( NO _{3}\right)_{2}, FeCO _{3}, FeSO _{4}$

D. $FeCl _{2}, FeSO _{4}, FeS$

Câu 9. Cho đinh sắt đã đánh thật sạch vào ống nghiệm. Rót vào ống nghiệm 3-5 ml dung dịch HC1 2M. Đun nóng nhẹ. Quan sát hiện tượng ta thấy

A. Chất khí không màu sủi lên từ đinh sắt

B. Chất khí đỏ nâu sủi lên từ bề mặt dung dịch

C. Chất khí không màu sùi lên từ bề mặt dung dịch

D. Chất khí đỏ nâu sủi lên từ đinh sắt

Câu 11. Cho đinh sắt đã đánh thật sạch vào ống nghiệm chứa 4-5 ml dung dịch $H _{2} SO _{4}$ 2M. Đun nóng nhẹ. Quan sát hiện tượng ta thấy :

A. chất khí không màu, dung dịch không màu

B. chất khí đỏ nâu, dung dịch màu vàng

C. chất khí không màu, dung dịch màu xanh nhạt

D. chất khí đỏ nâu, dung dịch màu xanh thẫm

Câu 12. Nhỏ dần từng giọt dung dịch $K _{2} Cr _{2} O _{7}$ vào dung dịch $FeSO _{4}$ mới điều chế, lắc ống nghiệm, ta thấy

A. dung dịch chuyển từ không màu sang màu da cam

B. dung dịch chuyển từ mầu da cam sang màu vàng nhạt

C. dung dịch chuyển từ không màu sang màu vàng nhạt

D. dung dịch chuyển từ màu trắng xanh sang màu da cam

đáp án Trắc nghiệm Hóa 12 bài 37 : Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 7C
Câu 2DCâu 8B
Câu 3CCâu 9A
Câu 4CCâu 10A
Câu 5ACâu 11C
Câu 6CCâu 12D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X