Trắc nghiệm Hóa 12 bài 19 : Hợp kim

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập kiến thức bài 19 hóa 12 - Hợp kim có đáp án

Câu 1. Liên kết hoá học chủ yếu trong hợp kim là

A. liên kết kim loại và liên kết cộng hoá trị.

B. liên kết cộng hoá trị và liên kết ion

C. liên kết ion và tương tác yếu giữa các phân tử (tương tác Van der Waals)

D. tương tác yếu giữa các phân tử (tương tác Van der Waals) và liên kết kim loại.

đáp án Trắc nghiệm Hóa 12 bài 19 : Hợp kim

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 5B
Câu 2CCâu 6D
Câu 3BCâu 7B
Câu 4A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X