Trắc nghiệm hóa 11 bài 15 : Cacbon

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm hóa 11 bài 15 : Cacbon có đáp án với các dạng bài tập về điều chế, tính khử, bài tập phản ứng hóa học thường gặp.

Câu 1. Phản ứng nào trong các phản ứng sau đây, cacbon thể hiện tính oxi hóa ?
Câu 2. Chất nào sau đây không phải dạng thù hình của cacbon ?
Câu 3. Công thức phân tử CaCO3 tương ứng với thành phần hóa học chính của loại đá nào sau đây ?
Câu 4. Cho cacbon lần lượt tác dụng với Al, H2O, CuO, HNO3 đặc , H2SO4 đặc, KClO3 , CO2 ở điều kiện thích hợp. Số phản ứng mà trong đó cacbon đóng vai trò chất khử là
Câu 5. Nhận định nào sau đây sai ?
Câu 6. Đốt cháy hết m gam than (C) trong V lít oxi thu được 2,24 lít hỗn hợp X gồm 2 khí. Tỉ khối của X so với oxi bằng 1,25. Các thể tích đo được ({đktc}). Giá trị của m và V là
Câu 7. Cho m gam than (C) tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư thu được 11,2 lít hỗn hợp X gồm 2 khí (đktc). Giá trị của m là
Câu 8. Cacbon vô định hình được điều chế từ than gỗ hay gáo dừa có tên là than hoạt tính. Tính chất nào của than hoạt tính giúp con người chế tạo các thiết bị phòng độc, lọc nước?
Câu 9. Vật liệu dưới đây được dùng để chế tạo ruột bút chì ?
Câu 10. Câu nào sau đây đúng ? Trong các phản ứng hóa học
Câu 11. Kim cương được sử dụng làm mũi khoan, dao cắt thủy tinh và bột mài vì kim cương là chất có độ cứng rất lớn. Tính chất trên một phần là do tinh thể kim cương thuộc loại tinh thể
Câu 12. Tủ lạnh dùng lâu ngày thường có mùi hôi. Để khử mùi người ta thường cho vào tủ lạnh một mẩu than gỗ. Than gỗ lại có khả năng khử mùi hôi là vì
Câu 13. Kim cương và than chì là các dạng thù hình của nguyên tố cacbon nhưng lại có nhiều tính chất khác nhau như độ cứng, khả năng dẫn điện, ... là do nguyên nhân nào dưới đây ?
Câu 14. Tính khử của cacbon thể hiện trong phản ứng nào sau đây ?
Câu 15. Trong những nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng ?

đáp án Trắc nghiệm hóa 11 bài 15 : Cacbon

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 9C
Câu 2BCâu 10D
Câu 3BCâu 11A
Câu 4ACâu 12D
Câu 5BCâu 13C
Câu 6ACâu 14C
Câu 7ACâu 15D
Câu 8C

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X