Trắc nghiệm Giải phẫu đại cương - Đề số 6

Bộ đề trắc nghiệm môn Giải phẫu đại cương có đáp án số 6 gồm 40 câu hỏi giúp các bạn có thêm tư liệu tham khảo để ôn thi đạt kết quả cao

Câu 1. Trong hố khoeo có:
Câu 2. Bám vào đỉnh mấu chuyển bé xương đùi là:
Câu 3. Có các nguyên uỷ từ xương bánh chè là:
Câu 4. Xương sên:
Câu 5. Xương gót:
Câu 6. Dây chằng bánh chè:
Câu 7. Động tác của khớp gối là:
Câu 8. Nơi gián đoạn hiển (hố bầu dục):
Câu 9. Cơ thon:
Câu 10. Gân Achille:
Câu 11. Cơ khoeo:
Câu 12. Các nhánh của động mạch đùi là:
Câu 13. Khớp hông:
Câu 14. Khớp gối:
Câu 15. Liên quan của động mạch đùi ở:
Câu 16. Giới hạn của ống đùi ở:
Câu 17. Các vòng nối động mạch quanh khớp gối có sự tham gia của:
Câu 18. Động mạch mu cổ chân có đặc điểm:
Câu 19. Các tĩnh mạch nông của chi dưới có đặc điểm:
Câu 20. Các tĩnh mạch sâu của chi dưới có đặc điểm:
Câu 21. Các hạch bạch huyết nông ở bẹn nhận bạch huyết dưới dacủa vùng:
Câu 22. Các thành phần nằm ở chỗ tổn thương nói trên là:
Câu 23. Hậu quả của việc thắt động mạch chầy sau là:
Câu 24. Tổn thương dây thần kinh chầy nói trên sẽ gây hậu quả mất chi phối cho:
Câu 25. Mất cảm giác da sẽ gây ra ở:
Câu 26. Xác định đúng dây thần kinh chi phối cơ thang:
Câu 27. Xác định đúng các cơ giới hạn nên tam giác thính chẩm:
Câu 28. Xác định đúng đặc điểm củacơ đen ta:
Câu 29. Xác định đúng các nhánh bên của ĐM nách, đoạn nằm sau cơ ngực bé:
Câu 30. Xác định ý đúng về thần kinh bì cánh tay trong:
Câu 31. Cân cơ nhị đầu bắt chéo quaphía trên của:
Câu 32. Thần kinh quay chi phối cho:
Câu 33. Xác định đúng động tác mà cơ quạ cánh tay tham gia:
Câu 34. Xác định đúng đặc điểm giải phẫu của xương cánh tay:
Câu 35. Thần kinh trụ:
Câu 36. Xác định ý đúng về động mạch cánh tay:
Câu 37. Máng nhị đầu ngoài được giới hạn ngoài bởi:
Câu 38. Xác định đúng các cơ quay xương quay lên xương trụ là:
Câu 39. Các cơ khu cẳng tay trước trong gồm có:
Câu 40. Nhóm nông của toán cơ trên lồi cầu gồm có:

đáp án Trắc nghiệm Giải phẫu đại cương - Đề số 6

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 21C
Câu 2DCâu 22D
Câu 3DCâu 23D
Câu 4BCâu 24D
Câu 5CCâu 25A
Câu 6CCâu 26D
Câu 7DCâu 27D
Câu 8ACâu 28B
Câu 9DCâu 29D
Câu 10ACâu 30D
Câu 11CCâu 31A
Câu 12CCâu 32B
Câu 13CCâu 33D
Câu 14ACâu 34D
Câu 15CCâu 35D
Câu 16DCâu 36D
Câu 17ACâu 37B
Câu 18DCâu 38A
Câu 19ACâu 39D
Câu 20CCâu 40C

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X