Trắc nghiệm Giải phẫu đại cương - Đề số 5

Bộ đề trắc nghiệm môn Giải phẫu đại cương có đáp án số 5 gồm 40 câu hỏi giúp các bạn có thêm tư liệu tham khảo để ôn thi đạt kết quả cao

Câu 1. Phần lớn bắp chân được tạo thành do cơ:
Câu 2. Các cơ của khu sau, lớp lông của cẳng chân đều bám xương:
Câu 3. Xương chầy được cốt hoá từ ........................ trung tâm:
Câu 4. Ở nam sự hợp nhất các đầu xương của chi dưới vào lúc:
Câu 5. Mạc sâu bọc đùi gọi là:
Câu 6. Thần kinh hiển chạy từ sâu ra nông giữa các cơ:
Câu 7. Nền của tam giác đùi tạo bởi:
Câu 8. Trong bao đùi tĩnh mạch đùi nằm....................so với động mạch đùi:
Câu 9. Cơ thẳng đùi tham gia động tác..................gối:
Câu 10. Khi ngồi trọng lượng cơ thể dồn vào:
Câu 11. Chức năng chính của động mạch mũ đùi sau là cấp máu cho:
Câu 12. Dây chằng bên trong của khớp gối bám từ lồi cầu xương đùi đến:
Câu 13. Mặt dưới xương chày toạc rộng râtọ thành mặt đệm cho:
Câu 14. Đểt bộc lộ được động mạch chầy trước thì phảI tách cơ:
Câu 15. Thần king mác sâu đi cùngvới động mạch...............qua cẳng chân
Câu 16. Cơ duỗi đùi chủ yếu là cơ:
Câu 17. Cơ nào dưới đây được gọi là cơ “ dải băng”:
Câu 18. Cơ tứ đầu đùi được hợp thànhtừ các cơ dưới đây, ngoại trừ:
Câu 19. Động tấc nào dưới đây không phải là động tác của cơ thon:
Câu 20. Hố kheo được giới hạn dưới bởi:
Câu 21. Tất cả các cơ sau đây ở mu chân, ngoại trừ:
Câu 22. Động mạch thẹn ngoài xuất phát từ động mạch:
Câu 23. Động mạch mác xuất phát từ động mạch:
Câu 24. Động mạch gối xuống là ngành cùng của động mạch:
Câu 25. Thành phần nông nhất trong hố khoeo là:
Câu 26. Các động mạch bắp chân xuất phát từ động mạch:
Câu 27. Cung cơ khép bắt đầu ở đỉnh của:
Câu 28. Chỉ có một dây thần kinh của chi dưới, có thể xác định đúng vị trí bằng sờ nắn là dây..................khi nó vòng quanh phía ngoài cơ xương mác:
Câu 29. Bám vào hố ngón tay xương đùi là:
Câu 30. Đường bám của cơ vuông đùi trên xương đùi còn là chỗ bám của:
Câu 31. Xương bánh chè tiếp khớp với xương:
Câu 32. Có................xương cổ chân, xương lớn nhất là:
Câu 33. Xương sên khớp với tất cả các xương dưới đây, ngoại trừ:
Câu 34. Xương gót tiếp khớp với:
Câu 35. Câu nào dưới đây không phải là đặc điểm của xương gót:
Câu 36. Tĩnh mạch hiển lớn:
Câu 37. Tất cả các đặc điểm dưới đây là của nhánh đùi của thần kinh sinh dục đùi, ngoại trừ:
Câu 38. Cơ nổi nên ở mặt trước của đùi là:
Câu 39. Sự nổi nên của mông là do:
Câu 40. Cung cơ khép:

đáp án Trắc nghiệm Giải phẫu đại cương - Đề số 5

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 21A
Câu 2DCâu 22D
Câu 3CCâu 23B
Câu 4DCâu 24C
Câu 5ACâu 25D
Câu 6DCâu 26A
Câu 7CCâu 27C
Câu 8BCâu 28C
Câu 9DCâu 29A
Câu 10BCâu 30D
Câu 11DCâu 31A
Câu 12DCâu 32B
Câu 13DCâu 33D
Câu 14ACâu 34C
Câu 15DCâu 35B
Câu 16ACâu 36D
Câu 17BCâu 37D
Câu 18BCâu 38C
Câu 19CCâu 39A
Câu 20ACâu 40B

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X