Trắc nghiệm Giải phẫu đại cương - Đề số 17

Bộ đề trắc nghiệm môn Giải phẫu đại cương có đáp án số 17 gồm 40 câu hỏi giúp các bạn có thêm tư liệu tham khảo để ôn thi đạt kết quả cao

Câu 1. Lỗ gian đốt sống được tạo nên bởi:
Câu 2. Bờ bên của xương ức có các khuyết sườn để sụn sườn gắn vào. Số khuyết sườn là:
Câu 3. Chọn câu ĐÚNG:
Câu 4. Chọn câu ĐÚNG:
Câu 5. Chọn câu SAI: Niệu quản
Câu 6. Từ ngoài vào trong thận sẽ bao gồm các lớp:
Câu 7. Chọn câu đúng:
Câu 8. Chọn câu sai: Động mạch tinh hoàn
Câu 9. Não thất III thông với não thất bên bởi:
Câu 10. Sàn hố sọ giữa được tạo chủ yếu bởi:
Câu 11. Khi gãy thân xương cánh tay, thần kinh dễ bị tổn thương là:
Câu 12. Chi tiết nào sau đây thuộc xương quay?
Câu 13. Chi tiết nào sau đây ở bờ sau xương chậu?
Câu 14. Ở xương đùi, chi tiết nào sau đây có thể sờ và nhận biết được dưới da?
Câu 15. Trong trường hợp té từ trên cao, hai bàn chân chạm đất trước, xương dễ bị tổn thương nhất là:
Câu 16. Tiêu chuẩn chủ yếu để nhận biết một đốt sống đoạn cổ là:
Câu 17. Dấu hiệu “bàn tay rũ” (không duỗi được cổ tay) có thể do tổn thương:
Câu 18. Các cơ sau đây thuộc nhóm cơ vùng cẳng tay sau, NGOẠI TRỪ:
Câu 19. Ở vùng mông, lớp nông gồm cơ mông lớn và:
Câu 20. Cơ nào sau đây thuộc vùng đùi sau:
Câu 21. Lớp cơ vòng của dạ dày dày nhất ở:
Câu 22. Động mạch gan chung cho hai nhánh là động mạch gan riêng và
Câu 23. Ở cẳng tay, động mạch gian cốt chung là nhánh của
Câu 24. Một trong hai nhánh cùng của động mạch cảnh ngoài là:
Câu 25. Thân động mạch cánh tay đầu cho hai động mạch là:
Câu 26. Các động mạch cung cấp máu cho vùng mông xuất phát từ :
Câu 27. Thân tĩnh mạch cánh tay đầu được hình thành do sự hợp lưu giữa:
Câu 28. Động mạch thân tạng cho ba nhánh là động mạch gan chung, động mạch lách và
Câu 29. Thông thường, động mạch túi mật xuất phát từ
Câu 30. Thành phần nào sau đây không có ở mặt tạng của gan?
Câu 31. Động mạch ruột thừa xuất phát từ
Câu 32. Tĩnh mạch cửa được hình thành từ
Câu 33. Lớp trong cùng của ống tiêu hóa là:
Câu 34. Động mạch buồng trứng xuât phát từ:
Câu 35. Thành phần nào sau đây đi phía trước (hoặc bắt chéo phía trước) niệu quản?
Câu 36. Niệu đạo đoạn màng là:
Câu 37. Hòm nhĩ và chuỗi xương con của tai nằm trong:
Câu 38. Đổ vào ngách mũi trên có:
Câu 39. Đám rối thần kinh cánh tay gồm các nhánh trước của các dây:
Câu 40. Thành phần nào sau đây KHÔNG thuộc mép dính gian bán cầu

đáp án Trắc nghiệm Giải phẫu đại cương - Đề số 17

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 21B
Câu 2BCâu 22B
Câu 3CCâu 23B
Câu 4BCâu 24A
Câu 5DCâu 25D
Câu 6DCâu 26B
Câu 7DCâu 27D
Câu 8CCâu 28A
Câu 9ACâu 29B
Câu 10ACâu 30B
Câu 11CCâu 31D
Câu 12DCâu 32B
Câu 13BCâu 33D
Câu 14DCâu 34C
Câu 15CCâu 35D
Câu 16CCâu 36C
Câu 17ACâu 37D
Câu 18ACâu 38C
Câu 19DCâu 39B
Câu 20BCâu 40A

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X