Trắc nghiệm GDCD 8 bài 7 có đáp án

Đề trắc nghiệm GDCD 8 bài 7 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 7 GDCD lớp 8 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Trong các tổ chức sau tổ chức nào thuộc tổ chức chính trị - xã hội?
Câu 2. Những hoạt động có nội dung liên quan đến việc xây dựng và bảo vệ Nhà nước, chế độ chính trị, trật tự an ninh xã hội; là những hoạt động trong các tổ chức chính trị, đoàn thể quần chúng và hoạt động nhân đạo, bảo vệ môi trường sống của con người được gọi là ?
Câu 3. Các hoạt động chính trị - xã hội là?
Câu 4. Hoạt động chính trị - xã hội là ... để mỗi cá nhân bộc lộ, rèn luyện, phát triển khả năng và đóng góp trí tuệ, công sức của mình vào công việc chung của xã hội. Trong dấu "..." đó là ?
Câu 5. Biểu hiện tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội là?
Câu 6. Biểu hiện không tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội là?
Câu 7. Vào các dịp ngày lễ lớn trong năm thôn X thường tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao để chào mừng; gia đình bà E thường không tham gia vì cho rằng mất thời gian. Em có nhận xét gì về gia đình bà E ?
Câu 8. Vào mỗi dịp nghỉ hè trường Đại học H thường tuyển chọn tình nguyện viên tham gia vào các hoạt động tình nguyện. Biết được thông tin đó V rủ N tham gia cho vui. N hỏi V: Khi đi mình có được cái gì không? N nói với V rằng khi đi mình sẽ được trưởng thành hơn, V cho rằng nếu được giấy khen hay tiền thưởng thì mới đi. Em có suy nghĩ gì về V?
Câu 9. Các tổ chức chính trị do cơ quan, tổ chức nào quản lí?
Câu 10. Học sinh tham gia các hoạt động chính trị - xã hội có ý nghĩa như thế nào?

đáp án Trắc nghiệm GDCD 8 bài 7: Tích cực tham gia hoạt động chính trị - xã hội

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 6D
Câu 2BCâu 7A
Câu 3DCâu 8D
Câu 4ACâu 9D
Câu 5DCâu 10B

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X