Trắc nghiệm GDCD 8 bài 1: Tôn trọng lẽ phải

Đề trắc nghiệm GDCD 8 bài 1 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 1 GDCD lớp 8 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Trên đường đi học về em nhìn thấy một thanh niên đi xe máy phóng nhanh vượt ẩu gây tai nạn khiến 1 em học sinh bị ngã gãy tay. Trong tình huống đó em sẽ làm gì?
Câu 2. Hành vi nào sau đây thể hiện rõ nhất sự tôn trọng lẽ phải?
Câu 3. Những điều được cho là đúng đắn, phù hợp với đạo lý và lợi ích chung của xã hội được gọi là?
Câu 4. Câu thành ngữ: Gió chiều nào theo chiều ấy nói về người như thế nào?
Câu 5. Các hành vi: Chơi ma túy, dùng thuốc lắc, buôn bán các chất gây nghiện là những hành vi như thế nào?
Câu 6. Tôn trọng lẽ phải có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người?
Câu 7. Biểu hiện của không tôn trọng lẽ phải là?
Câu 8. Người tôn trọng lẽ phải là người:
Câu 9. Câu nói : “ Điều gì không rõ ràng thì không nên thừa nhận” ( Descartes ) thể hiện đức tính gì ?
Câu 10. Công nhận ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn; biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình theo hướng tích cực; không chấp nhận và làm những việc sai trái được gọi là?
Câu 11. Lẽ phải là gì?
Câu 12. Đâu là biểu hiện tích cực
Câu 13. Biểu hiện của tôn trọng lẽ phải là?
Câu 14. Phát hiện có một tên trộm nhảy sang nhà hàng xóm bằng cách leo từ cây đu vào lan can để vào nhà ăn trộm tiền em sẽ làm gì?

đáp án Trắc nghiệm GDCD 8 bài 1: Tôn trọng lẽ phải

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 8D
Câu 2CCâu 9B
Câu 3BCâu 10A
Câu 4ACâu 11B
Câu 5ACâu 12A
Câu 6DCâu 13D
Câu 7DCâu 14A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X