Trắc nghiệm GDCD 7 bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo

Đề trắc nghiệm GDCD 7 bài 16 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững nội dung kiến thức bài Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo

Câu 1. Thắp hương thờ cúng tổ tiên được gọi là?

A. Tôn giáo.

B. Tín ngưỡng.

C. Mê tín dị đoan.

D. Truyền giáo.

Câu 4. Vào dịp tháng Giêng các gia đình thường đi xem bói, việc làm đó là?

A. Tôn giáo.

B. Tín ngưỡng.

C. Mê tín dị đoan.

D. Công giáo.

Câu 7. Ở Việt Nam, tôn giáo nào chiếm tỷ lệ lớn nhất?

A. Phật giáo.

B. Thiên Chúa giáo.

C. Đạo Cao Đài.

D. Đạo Hòa Hảo.

Câu 8. Hành vi nào sau đây cần lên án?

A. Ăn trộm tiền của chùa.

B. Vừa nghịch điện thoại vừa nghe giảng đạo.

C. Mặc quần áo ngắn khi đi chùa.

D. Cả A,B,C.

Câu 10. Thờ đức chúa, không thắp hương mà đi nghe giảng kinh đạo thuộc đạo nào?

A. Đạo Tin lành.

B. Đạo Thiên Chúa.

C. Đạo Phật.

D. Đạo Hòa Hảo.

đáp án Trắc nghiệm GDCD 7 bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6B
Câu 2BCâu 7A
Câu 3ACâu 8D
Câu 4CCâu 9C
Câu 5CCâu 10B

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X