Trắc nghiệm GDCD 7 bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Đề trắc nghiệm GDCD 7 bài 14 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững nội dung kiến thức bài Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Câu 2. Yếu tố nào sau đây không phải là tài nguyên thiên nhiên?

A. Dung dịch HCl được điều chế trong phòng thí nghiệm.

B. Rừng.

C. San hô.

D. Cá voi.

Câu 3. Môi trường bao gồm các yếu tố nào dưới dây ?

A. Ngôi nhà.

B. Rừng.

C. Rác thải.

D. Cả A,B,C.

Câu 6. Vai trò của môi trường và tài nguyên thiên nhiên đó là?

A. Tạo cơ sở vật chất để phát triển kinh tế, văn hóa.

B. Tạo cho con người phương tiện sinh sống.

C. Tạo cho con người phát triển trí tuệ, đạo đức, tinh thần.

D. Cả A,B,C.

Câu 8. Hành động nào là bảo vệ môi trường?

A. Phân loại rác, vứt rác đúng nơi quy định.

B. Trồng cây xanh.

C. Không sử dụng túi nilong.

D. Cả A,B,C.

Câu 9. Hành động nào là phá hủy môi trường?

A. Đốt túi nilong.

B. Chặt rừng bán gỗ.

C. Buôn bán động vật quý hiếm.

D. Cả A,B,C.

đáp án Trắc nghiệm GDCD 7 bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6D
Câu 2ACâu 7D
Câu 3DCâu 8D
Câu 4DCâu 9D
Câu 5ACâu 10A

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X