Trắc nghiệm GDCD 7 bài 13: Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam

Đề trắc nghiệm GDCD 7 bài 13 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững nội dung kiến thức bài Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam

Câu 1. Các loại luật liên quan đến quyền trẻ em là?

A. Hiến pháp.

B. Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

C. Luật hôn nhân và gia đình.

D. Cả A,B,C.

Câu 2. Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em gồm những quyền nào?

A. Quyền được bảo vệ.

B. Quyền được chăm sóc.

C. Quyền được giáo dục.

D. Cả A,B,C.

Câu 3. Biểu hiện của quyền được bảo vệ là?

A. Trẻ em sinh ra được khai sinh và có quốc tịch.

B. Trẻ em được tôn trọng bảo vệ tính mạng, thân thể.

C. Trẻ em được tôn trọng và bảo vệ nhân phẩm và danh dự.

D. Cả A,B,C.

Câu 4. Biểu hiện của quyền được chăm sóc là?

A. Trẻ em được sống chung với bố mẹ.

B. Trẻ em được hưởng sự chăm sóc của các thành viên trong gia đình.

C. Trẻ em tàn tật được giúp đỡ trong việc phục hồi chức năng.

D. Cả A,B,C.

Câu 5. Biểu hiện của quyền được giáo dục là?

A. Trẻ em được đi học.

B. Trẻ em được tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí.

C. Trẻ em được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao.

D. Cả A,B,C

Câu 9. Trẻ em là người bao nhiêu tuổi?

A. Dưới 12 tuổi.

B. Dưới 14 tuổi.

C. Dưới 16 tuổi.

D. Dưới 18 tuổi.

đáp án Trắc nghiệm GDCD 7 bài 13: Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6A
Câu 2DCâu 7C
Câu 3DCâu 8D
Câu 4DCâu 9C
Câu 5DCâu 10B

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X