Trắc nghiệm Địa lí 10 bài 3: Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống

Đề trắc nghiệm Địa lí 10 bài 3 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm về cách sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống có đáp án chi tiết

Câu 1. Cho biết ý nào dưới đây là không đúng ?
Câu 2. Để giải thích sự phân bố mưa của một khu vực, cần sử dụng bản đồ khí hậu và bản đồ
Câu 3. Để tìm hiểu về chế độ nước ta của một con sông, cần phải sử dụng bản đồ nào ?
Câu 4. Loại bản đồ nào dưới đây thường xuyên được sử dụng trong quân sự ?
Câu 5. Trong học tập, bản đồ là một phương tiện để học sinh:
Câu 6. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 3 000 000, khoảng cách giữa hai thành phố đo được là 3 cm điều đó có nghĩa là trên thực tế khoảng cách giữa hai thành phố đó là
Câu 7. Để xác định chính xác phương hướng trên bản đồ cần dựa vào
Câu 8. Để giải thích tình hình phân bố mưa của một khu vực cần kết hợp sử dụng những bản đồ nào
Câu 9. Trong học tập, rèn luyện các kĩ năng địa lí thì bản đồ là
Câu 10. Người ta thường dựa vào mạng lưới kinh vĩ tuyến thể hiện trên bản đồ để
Câu 11. Chúng ta thường dựa vào mũi tên chỉ hướng Bắc để xác định hướng Bắc, từ đó xác định hướng còn lại trong trường hợp nào dưới đây?
Câu 12. Trước khi sử dụng bản đồ phải nghiên cứu rất kĩ phần
Câu 13. Cách xác định chính xác phương hướng đối với bản đồ không vẽ mạng lưới kinh, vĩ tuyến?
Câu 14. Cách đọc bản đồ đúng là
Câu 15. Bản đồ địa hình thường được sử dụng trong ngành nào dưới đây?
Câu 16. Bản đồ tỉ lệ càng nhỏ thì phạm vi lãnh thổ thể hiện được
Câu 17. Loại bản đồ nào dưới đây thường xuyên được sử dụng trong tìm hiểu vấn đề dân số của một khu vực/quốc gia?
Câu 18. Bản đồ không thể thể hiện được đặc điểm nào dưới đây?
Câu 19. Nhận định nào dưới đây là chưa chính xác?
Câu 20. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 6 000 000, khoảng cách giữa hai thành phố đo được là 5cm điều đó có nghĩa là trên thực tế khoảng cách giữa hai thành phố đó là
Câu 21. Để tìm hiểu chế độ nước của một con sông ở vùng nhiệt đới, cần phải sử dụng bản đồ nào?
Câu 22. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 9000 000, khoảng cách giữa hai thành phố đo được 6cm, điều đó có nghĩa là trên thực tế khoảng cách giữa hai thành phố là
Câu 23. Cần sử dụng kết hợp bản đồ khí hậu và địa hình để giải thích vấn đề nào dưới đây?
Câu 24. Trên bản đồ có tỉ lệ 1: 500 triệu, từ A đến B đo được 25 cm. Vậy khoảng cách (km) A đến B trên thực tế là
Câu 25. Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ bề mặt đất lên mặt phẳng giấy vẽ, có đặc điểm
Câu 26. Bản tin dự báo thời tiết cho biết: áp thấp nhiệt đới đã hình thành ngoài khơi biển Đông, cách vĩ tuyến 170´Bắc về phía nam là 126 hải lí. Vậy, áp thấp nhiệt đới đang ở vĩ độ

đáp án Trắc nghiệm Địa lí 10 bài 3: Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 14C
Câu 2BCâu 15B
Câu 3ACâu 16D
Câu 4CCâu 17A
Câu 5BCâu 18B
Câu 6BCâu 19C
Câu 7CCâu 20B
Câu 8ACâu 21A
Câu 9BCâu 22A
Câu 10ACâu 23C
Câu 11BCâu 24C
Câu 12CCâu 25C
Câu 13BCâu 26D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X