Trắc nghiệm Địa lí 10 bài 10: Sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và vùng núi trẻ

Đề trắc nghiệm Địa lí 10 bài 10 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm về thực hành nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và vùng núi trẻ trên bản đồ có đáp án chi tiết

Câu 1. Ở Châu Á có vùng núi trẻ nào:
Câu 2. Dựa vào hình 7.3 và hình 10 trong SGK, động đất và núi lửa thường tập trung ở
Câu 3. Dựa vào hình 7.3 và hình 10 trong SGK, ở bờ Tây Thái Bình Dương, vanh đai động đất và núi lửa hình thanh do sự tiếp xúc của các địa mảng
Câu 4. Dựa vào hình 7.3 và hình 10 trong SGK, vành đai động đất và núi lửa ở bờ Đông Thái Bình Dương nằm ở nơi tiếp xúc của các địa mảng
Câu 5. Dựa vào hình 7.3 và hình 10 trong SGK, vành đai động đất trên Đại Tây Dương nằm ở nơi tiếp xúc của các địa mảng
Câu 6. Nhật Bản là một trong những quốc gia chịu nhiều tác động của động đất và núi lửa nhất trên thế giới. Căn cứ vào hình 7.3 và hình 10 trong SGK, cho biết Nhật Bản nằm ở nơi tiếp xúc với những mảng nào.
Câu 7. Dựa vào hình 7.3 và hình 10 trong SGK, dãy núi trẻ An – đet ở Nam Mĩ được hình thanh do sự tiếp xúc của 2 mảng kiến tạo là
Câu 8. Dựa vào hình 7.3 và hình 10 trong SGK, dãy núi trẻ Rôc – ki ở Bắc Mĩ được hình thành do sự tiếp xúc của 2 mảng kiến tạo là
Câu 9. Dựa vào hình 7.3 và hình 10 trong SGK, dãy núi trẻ HI – ma – lay -a ở châu Á được hình thành do sự tiếp xúc của 2 mảng kiến tạo là
Câu 10. Quá trình bóc mòn là

đáp án Trắc nghiệm Địa lí 10 bài 10: Sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và vùng núi trẻ

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6C
Câu 2DCâu 7D
Câu 3ACâu 8B
Câu 4DCâu 9D
Câu 5BCâu 10C

Phạm Dung (Tổng hợp)

Các đề khác

X