Trắc nghiệm Địa 7 bài 1: Dân số

Đề trắc nghiệm Địa 7 bài 1 bao gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 1 Địa lý lớp 7 có đáp án giúp các em ôn tập bài Dân số tốt nhất

Câu 1. Khái niệm dân số nào sau đây là hoàn chỉnh?
Câu 2. Năm 2001 dân số thế giới khoảng:
Câu 3. Người ta thường biểu thị dân số bằng :
Câu 4. Hình dạng tháp tuổi đáy rộng thân hẹp cho thấy
Câu 5. Độ tuổi dưới tuổi lao động là những người có tuổi từ:
Câu 6. Dân số tăng nhanh vượt quá khả năng giải quyết các vấn đề gì?
Câu 7. Dân số thế giới tăng nhanh trong khoảng thời gian nào?
Câu 8. Bùng nổ dân số xảy ra khi gia tăng dân số vượt ngưỡng :
Câu 9. Quốc gia đông dân nhất thế giới là:
Câu 10. Căn cứ vào hình dáng của tháp tuổi ta không thể biết:
Câu 11. Trường hợp nào dưới đây sẽ dẫn đến sự tăng nhanh dân số:
Câu 12. Sự bùng nổ dân số đang diễn ra ở các châu lục nào dưới đây:
Câu 13. Châu lục nào có tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số thấp nhất:
Câu 14. Theo em đến năm 2050 dân số thế giới sẽ là bao nhiêu:
Câu 15. Châu lục nào có số dân ít nhất (so với toàn thế giới)?
Câu 16. Gia tăng dân số tự nhiên phụ thuộc vào:

đáp án Trắc nghiệm Địa 7 bài 1: Dân số

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 9D
Câu 2DCâu 10C
Câu 3ACâu 11C
Câu 4ACâu 12D
Câu 5BCâu 13B
Câu 6DCâu 14B
Câu 7CCâu 15D
Câu 8ACâu 16A

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X