Trắc nghiệm Địa 6 bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

Trắc nghiệm bài Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí - Câu hỏi trắc nghiệm bài 4 Địa lý 6 với nội dung về Tỉ lệ bản đồ giúp bạn nắm vững kiến thức.

Câu 1. Theo quy ước đầu phía dưới của kinh tuyến gốc chỉ hướng nào?
Câu 2. Theo quy ước đầu phía trên của kinh tuyến gốc chỉ hướng nào?
Câu 3. Theo quy ước đầu bên phải của vĩ tuyến chỉ hướng nào?
Câu 4. Theo quy ước đầu bên phải trái của vĩ tuyến chỉ hướng nào?
Câu 5. Vị trí của một điểm trên bản đồ (hoặc quả địa cầu) được xác định:
Câu 6. Một bản đồ được gọi là hoàn chỉnh, đầy đủ:
Câu 7. Vị trí của một điểm trên bản đồ (hoặc trên quả Địa cầu) được xác định là chỗ cắt nhau của:
Câu 8. Muốn xác định phương hướng trên bản đồ cần phải dựa vào:
Câu 9. Một điểm C nằm trên kinh tuyến 120⁰ thuộc nửa cầu Đông và vĩ tuyến 10⁰ ở phía trên đường xích đạo, cách viết toạ độ của điểm đó là:
Câu 10. Một trong những căn cứ rất quan trọng để xác định phương hướng trên bản đồ là dựa vào
Câu 11. Đối với bản đồ không có mạng lưới kinh, vĩ tuyến khi xác định phương hướng cần dựa vào
Câu 12. Đầu bên phải và bên trái của vĩ tuyến chỉ các hướng
Câu 13. Nằm giữa hướng bắc và hướng đông là hướng
Câu 14. Chỗ cắt nhau của hai đường kinh tuyến và vĩ tuyến đi qua một điểm chính là
Câu 15. Khoảng cách từ một điểm đến kinh tuyến gốc xác định
Câu 16. Đầu phía dưới của kinh tuyến là hướng
Câu 17. Địa bàn đặt đúng hướng khi đường Bắc – Nam là đường gì?
Câu 18. Cho bản đồ các nước châu Á. Nước ta nằm về hướng
Câu 19. Cho bản đồ sau

img
Câu 20. Cho bản đồ sau:
img
Cho biết thủ đô Ban-đa Xê-ri Bê-ga-oan (Bru-nây) có tọa độ địa lí là bao nhiêu?
Câu 21. Máy bay đi từ Hà nội đến Băng Cốc (Thái Lan), bay theo hướng nào sau đây ?
Câu 22. Cho bản đồ hướng di chuyển của cơn bão Doksuri đổ bộ vào nước ta:
img
Bão Doksuri di chuyển vào nước ta theo hướng

đáp án Trắc nghiệm Địa 6 bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 12C
Câu 2CCâu 13D
Câu 3BCâu 14C
Câu 4ACâu 15A
Câu 5BCâu 16B
Câu 6CCâu 17A
Câu 7DCâu 18B
Câu 8CCâu 19C
Câu 9DCâu 20B
Câu 10ACâu 21D
Câu 11CCâu 22A

Dương (Tổng hợp)

Các đề khác

X