Trắc nghiệm Địa 6 bài 2: Bản đồ, Cách vẽ bản đồ

Trắc nghiệm bài Bản đồ. Cách vẽ bản đồ - Câu hỏi trắc nghiệm bài 2 Địa lý 6 với nội dung về bản đồ, cách vẽ bản đồ giúp bạn nắm vững kiến thức.

Câu 1. Các nhà hàng hải hay dùng bản đồ có kinh vĩ tuyến là đường thẳng vì:
Câu 2. Ưu điểm lớn nhất của bản đồ địa lý là cho người sử dụng thấy được:
Câu 3. Bản đồ là:
Câu 4. Bản đồ là:
Câu 5. Khu vực càng xa trung tâm bản đồ, thì:
Câu 6. Vẽ bản đồ là:
Câu 7. Nguyên nhân chủ yếu làm cho một vùng đất trên bản đồ lại không hoàn toàn đúng như trên thực tế?
Câu 8. Bản đồ là biểu hiện mặt cong hình cầu của Trái Đất hay vùng đất lên:
Câu 9. Công việc phải làm khi vẽ bản đồ là:
Câu 10. Bản đồ là hình vẽ:
Câu 11. Các đối tượng địa lí được thể hiện trên bản đồ bằng cách
Câu 12. Loại ảnh được sử dụng để vẽ bản đồ là
Câu 13. Một bản đồ được gọi là hoàn chỉnh, đầy đủ khi
Câu 14. Nhận xét nào sau đây không đúng về sự biến dạng các vùng đất khi chuyển từ mặt cong Trái Đất ra mặt phẳng bản đồ?
Câu 15. Cho các công việc sau:
a) Lựa chọn các kí hiệu để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ.
b) Đo đạc, tính toán, thu thập đầy đủ các thông tin về vùng đất cần vẽ bản đồ (thực địa) hoặc sử dụng ảnh hàng không và ảnh vệ tinh.
c) Tính tỉ lệ, thu nhỏ khoảng cách.
Sắp xếp các công việc trên theo đúng thứ tự các bước để vẽ bản đồ là
Câu 16. Cho hình vẽ sau: 
img 

Nhận xét đúng về mạng lưới kinh, vĩ tuyến của bản đồ hình 6 là.
Câu 17. Nhận định nào dưới đây không đúng về vai trò của bản đồ trong học tập Địa lí?
Câu 18. Cho hình vẽ sau:

img
Trong bản đồ trên, khu vực nào sau đây có sai số ít nhất về hình dạng và diện tích?

đáp án Trắc nghiệm Địa 6 bài 2: Bản đồ, Cách vẽ bản đồ

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 10C
Câu 2CCâu 11C
Câu 3BCâu 12A
Câu 4DCâu 13C
Câu 5BCâu 14D
Câu 6CCâu 15D
Câu 7DCâu 16D
Câu 8BCâu 17D
Câu 9DCâu 18B

Dương (Tổng hợp)

Các đề khác

X