Trắc nghiệm Địa 6 bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất

Trắc nghiệm bài Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất - Câu hỏi trắc nghiệm bài 1 Địa lý 6 với nội dung về vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất giúp bạn nắm vững kiến thức.

Câu 1. Trái đất có dạng hình gì?
Câu 2. Kinh tuyến Tây là:
Câu 3. Kinh tuyến đi qua đài thiên văn Grin-uýt ở ngoại ô thành phố Luân Đôn (nước Anh) gọi là:
Câu 4. Nếu cách 1⁰ ở tâm thì trên bề mặt của quả Địa Cầu từ cực Nam đến cực Bắc có bao nhiêu vĩ tuyến?
Câu 5. Nếu cách 1⁰ ở tâm thì trên bề mặt của quả Địa Cầu sẽ có bao nhiêu kinh tuyến?
Câu 6. Trong hệ Mặt Trời, Trái Đất ở vị trí nào theo thứ tự xa dần Mặt Trời?
Câu 7. Trên Địa Cầu, nước ta nằm ở:
Câu 8. Các đường nối liền hai điểm cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả Địa Cầu là những đường:
Câu 9. Những vòng tròn trên quả Địa Cầu vuông góc với các kinh tuyến là những đường:
Câu 10. Kinh tuyến gốc và vĩ tuyến gốc có điểm chung là cùng mang số độ bằng:
Câu 11. Hệ Mặt Trời bao gồm
Câu 12. Theo thứ tự xa dần Mặt Trời, Trái Đất ở vị trí thứ mấy?
Câu 13. Trái Đất có dạng
Câu 14. Đường nối liền hai điểm cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả Địa Cầu gọi là
Câu 15. Đường kinh tuyến gốc và vĩ tuyến gốc được ghi số
Câu 16. Đối diện với kinh tuyến gốc là
Câu 17. Vai trò của hệ thống kinh, vĩ tuyến trên quả Địa Cầu là
Câu 18. Các hành tinh trong Hệ Mặt Trời theo thứ tự xa dần Mặt Trời là
Câu 19. Trái Đất có sự sống vì

đáp án Trắc nghiệm Địa 6 bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 11A
Câu 2ACâu 12B
Câu 3DCâu 13C
Câu 4ACâu 14B
Câu 5ACâu 15B
Câu 6ACâu 16B
Câu 7CCâu 17A
Câu 8ACâu 18A
Câu 9CCâu 19A
Câu 10A

Dương (Tổng hợp)

Các đề khác

X