Trắc nghiệm Địa 11 bài 6: Hợp chủng quốc Hoa Kì phần 1

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa 11 bài 6 (Hợp chủng quốc Hoa Kì) phần 1 có đáp án

Câu 1. Lợi thế nào là quan trọng nhất của HOA KÌ trong phát triển kinh tế - xã hội?
Câu 2. Ngoài phần đất ở trung tâm Bắc Mĩ có diện tích hơn 8 triệu km2, HOA KÌ còn bao gồm:
Câu 3. Vùng phía Tây Hoa Kì bao gồm:
Câu 4. Kiểu khí hậu phổ biến ở vùng phía Đông và vùng Trung tâm HOA KÌ là
Câu 5. Khí hậu hoang mạc và bán hoang mạc ở HOA KÌ tập trung chủ yếu ở nơi nào sau đây?
Câu 6. Than đá và quặng sắt có trữ lượng rất lớn của Hoa Kì tập trung chủ yếu ở vùng nào sau đây?
Câu 7. Vùng phía Đông Hoa Kì gồm
Câu 8. Các loại khoáng sản: vàng, đồng, bôxit, chì của Hoa Kì tập trung chủ yếu ở vùng nào sau đây?
Câu 9. Dầu mỏ và khí tự nhiên của Hoa Kỳ tập trung chủ yếu ở nơi nào sau đây?
Câu 10. Thế mạnh về thủy điện của Hoa Kì tập trung chủ yếu ở vùng nào?
Câu 11. Ý nào sau đây không đúng với dân cư Hoa Kì?
Câu 12. Lợi ích to lớn do người nhập cư mang đến cho Hoa Kì là
Câu 13. Thành phần dân cư có số lượng đứng đầu ở Hoa Kì có nguồn gốc từ
Câu 14. Thành phần dân cư có số lượng đứng thứ hai ở Hoa Kì có nguồn gốc từ
Câu 15. Dân cư Hoa Kì tập trung với mật độ cao ở
Câu 16. Dân cư Hoa Kì hiện nay đang có xu hướng di chuyển từ các bang vùng Đông Bắc đến các bang
Câu 17. Dân cư Hoa Kì sống tập trung chủ yếu ở
Câu 18. Ý nào sau đây không đúng về thuận lợi chủ yếu để phát triển kinh tế của Hoa Kì?
Câu 19. Ý nào sau đây là đúng khi nói về nền kinh tế Hoa Kì?
Câu 20. Ý nào sau đây là đúng khi nói về sự phát triển mạnh mẽ của ngành dịch vụ Hoa Kì?
Câu 21. Phát biểu nào sau đây đúng với ngành công nghiệp của Hoa Kì?
Câu 22. Ngành công nghiệp chiếm phần lớn giá trị hàng hóa xuất khẩu của cả nước ở Hoa Kì là
Câu 23. Trong cơ cấu ngành công nghiệp hiện nay của Hoa Kì, các ngành nào sau đây có tỉ trọng ngày càng tăng?
Câu 24. Hoạt động điện lực nào sau đây ở Hoa Kì không sử dụng nguồn năng lượng sạch, tái tạo?
Câu 25. Các ngành sản xuất chủ yếu ở vùng Đông Bắc Hoa Kì là
Câu 26. Vùng phía Nam và ven Thái Bình Dương là nơi tập trung các ngành công nghiệp:
Câu 27. Ý nào sau đây không đúng về nền sản xuất nông nghiệp của Hoa Kì?
Câu 28. Ý nào sau đây đúng về nền nông nghiệp của Hoa Kì?
Câu 29. Hoa Kì không phải là nước xuất khẩu nhiều
Câu 30. Ý nào sau đây đúng khi nói về sự thay đổi trong sản xuất nông nghiệp của Hoa Kì hiện nay?
Câu 31. Dựa vào hình 6.6 SGK, trang 44 để trả lời câu hỏi: Các nông sản chính của khu vực phía Đông Hoa Kì là
Câu 32. Dựa vào hình 6.6 SGK, trang 44 để trả lời câu hỏi: Các nông sản chính ở các bang phía Bắc, khu vực trung tâm Hoa Kì là
Câu 33. Dựa vào hình 6.6 SGK, trang 44 để trả lời câu hỏi: Các nông sản chính ở các bang ở giữa, khu vực trung tâm Hoa Kì là:
Câu 34. Dựa vào hình 6.6 SGK, trang 44 để trả lời câu hỏi: Các nông sản chính ở các bang phía Nam, khu vực trung tâm Hoa Kì là:
Câu 35. Dựa vào hình 6.6 SGK, trang 44 để trả lời câu hỏi: Các nông sản chính ở khu vực phía Tây Hoa Kì là:
Câu 36. Dựa vào hình 6.7 SGK, trang 46 để trả lời câu hỏi: Các ngành công nghiệp truyền thống ở vùng Đông Bắc Hoa Kì là
Câu 37. Dựa vào hình 6.7 SGK, trang 46 để trả lời câu hỏi: Các ngành công nghiệp truyền thống ở vùng phía Nam Hoa Kì là:
Câu 38. Dựa vào hình 6.7 SGK, trang 46 để trả lời câu hỏi: Các ngành công nghiệp truyền thống ở vùng phía Tây Hoa Kì là
Câu 39. Dựa vào hình 6.7 SGK, trang 46 để trả lời câu hỏi: Các ngành công nghiệp hiện đại ở vùng Đông Bắc Hoa Kì là
Câu 40. Dựa vào hình 6.7 SGK, trang 46 để trả lời câu hỏi: Các ngành công nghiệp hiện đại ở vùng phía Nam Hoa Kì là
Câu 41. Dựa vào hình 6.7 SGK, trang 46 để trả lời câu hỏi: Các ngành công nghiệp hiện đại ở vùng phía Tây Hoa Kì là
Câu 42. Diện tích của Hoa Kì là:
Câu 43. Diện tích Hoa Kì đứng hàng thứ mấy trên thế giới?
Câu 44. Thủ đô của Hoa Kì là:
Câu 45. Năm 2005, dân số của Hoa Kì là:
Câu 46. Diện tích của nước nào sau đây đứng hàng thứ ba trên thế giới (năm 2005)?
Câu 47. 296,5 triệu người (năm 2005) là số dân của nước nào sau đây?
Câu 48. Hoa Kì có số dân đông thứ mấy trên thế giới (năm 2005)?
Câu 49. Nước nào sau đây có số dân đông thứ ba trên thế giới (năm 2005)?
Câu 50. Hai bang hải ngoại nằm cách xa phần lãnh thổ Hoa Kì ở trung tâm Bắc Mĩ hàng nghìn km là:
Câu 51. Phần đất Hoa Kì ở trung tâm Bắc Mĩ có diện tích hơn
Câu 52. Hơn 8 triệu km2 là diện tích phần đất Hoa Kì ở
Câu 53. Chiều từ đông sang tây của phần đất Hoa Kì ở trung tâm Bắc Mĩ khoảng
Câu 54. Chiều từ bắc xuống nam của phần đất Hoa Kì ở trung tâm Bắc Mĩ khoảng
Câu 55. Lãnh thổ Hoa Kì không gồm
Câu 56. Hình dạng lãnh thổ phần đất ở trung tâm Bắc Mĩ cân đối là một thuận lợi cho
Câu 57. Thiên nhiên ở phần đất trung tâm Bắc Mĩ có sự thay đổi rõ rệt từ ven biển vào nội địa, từ phía nam lên phía bắc là do
Câu 58. Hoa Kì nằm ở
Câu 59. Hoa Kì nằm giữa hai đại dương lớn là:
Câu 60. Phía tây Hoa Kì tiếp giáp với
Câu 61. Phía đông Hoa Kì tiếp giáp với
Câu 62. Hoa Kì tiếp giáp với hai quốc gia nào sau đây?
Câu 63. Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm vị trí địa lí của phần lãnh thổ Hoa Kì ở trung tâm Bắc Mĩ?
Câu 64. Vùng phía Tây của phần lãnh thổ Hoa Kì ở trung tâm Bắc Mĩ còn gọi là vùng
Câu 65. Coóc-đi-e là tên gọi khác của

đáp án Trắc nghiệm Địa 11 bài 6: Hợp chủng quốc Hoa Kì phần 1

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 34D
Câu 2ACâu 35A
Câu 3ACâu 36A
Câu 4CCâu 37C
Câu 5BCâu 38D
Câu 6BCâu 39A
Câu 7BCâu 40B
Câu 8BCâu 41C
Câu 9ACâu 42D
Câu 10ACâu 43B
Câu 11CCâu 44B
Câu 12ACâu 45A
Câu 13ACâu 46B
Câu 14BCâu 47A
Câu 15BCâu 48B
Câu 16BCâu 49D
Câu 17BCâu 50B
Câu 18DCâu 51C
Câu 19BCâu 52D
Câu 20ACâu 53C
Câu 21CCâu 54D
Câu 22ACâu 55C
Câu 23CCâu 56B
Câu 24ACâu 57C
Câu 25DCâu 58C
Câu 26CCâu 59D
Câu 27DCâu 60B
Câu 28CCâu 61C
Câu 29BCâu 62B
Câu 30ACâu 63D
Câu 31ACâu 64C
Câu 32BCâu 65B
Câu 33C

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X