Trắc nghiệm Địa 11 bài 5: Một số vấn đề của Châu Phi

Đề trắc nghiệm Địa 11 bài 5 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm về một số vấn đề của Châu Phi có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Ở châu Phi, giao thông nội địa gặp nhiều khó khăn là do:
Câu 2. Nhân tố tự nhiên nào sau đây gây khó khăn cho đời sống của người dân châu Phi?
Câu 3. Tỉ suất tăng dân số tự nhiên của châu Phi năm 2005 tương ứng với chỉ số nào dưới đây?
Câu 4. Phần lớn lãnh thổ Châu Phi có cảnh quan
Câu 5. Nhận xét đúng nhất về thực trạng tài nguyên của Châu Phi
Câu 6. Châu Phi có tỉ lệ người HIV cao nhất thế giới là do:
Câu 7. Việc khai thác khoáng sản ở châu Phi đã mang lại điều gì ?
Câu 8. Tài nguyên nào sau đây hiện đang bị khai thác mạnh ở châu Phi?
Câu 9. Do đặc điểm địa hình nào của Châu Phi khiến sản xuất nông nghiệp ở đây gặp nhiều khó khăn.
Câu 10. Nguyên nhân chính làm cho nền kinh tế châu Phi kém phát triển:
Câu 11. Những thách thức lớn đối với châu Phi hiện nay là
Câu 12. Để phát triển nông nghiệp, giải pháp cấp bách đối với đa số các quốc gia ở châu Phi là
Câu 13. Quá trình tích lũy vốn cho sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước, các quốc gia Châu Phi đang gặp nhiều khó khăn:
Câu 14. Châu Phi giáp với đại dương, biển và châu lục nào sau đây?
Câu 15. Lãnh thổ châu Phi phân bố 2 bên đường xích đạo và nằm gọn trong những đới khí hậu nào sau đây?
Câu 16. Phần lớn lãnh thổ của châu Phi là
Câu 17. Hoang mạc Sahara (Xa-ha-ra) phía Bắc và Ca-la-ha-ri ở phía nam của châu Phi đều phân bố ở
Câu 18. Sông nào sau đây ở châu Phi chảy qua được nhiều quốc gia nhất?
Câu 19. Tài nguyên được khai thác mạnh mẽ nhất ở châu Phi là
Câu 20. Eo biển có giá trị giao thông nằm ở Bắc Phi nối Đại Tây Dương với Địa Trung Hải là
Câu 21. Nguyên nhân nào sau đây dẫn đến sự gia tăng dân số nhanh ở châu Phi?

đáp án Trắc nghiệm Địa 11 bài 5: Một số vấn đề của Châu Phi

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 12D
Câu 2ACâu 13D
Câu 3CCâu 14B
Câu 4CCâu 15C
Câu 5BCâu 16A
Câu 6BCâu 17D
Câu 7CCâu 18C
Câu 8BCâu 19B
Câu 9BCâu 20D
Câu 10BCâu 21D
Câu 11C

Phạm Dung (Tổng hợp)

Các đề khác

X