Trắc nghiệm Công nghệ 9 bài 1 Giới thiệu nghề điện dân dụng

Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 9 bài 1 Giới thiệu nghề điện dân dụng có đáp án.

Câu 1. Nghề điện dân dụng hoạt động trong lĩnh vực sử dụng điện năng phục vụ:

A. Đời sống

B. Sinh hoạt

C. Lao động, sản xuất

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2. Hãy cho biết đâu là đối tượng lao động của nghề điện dân dụng?

A. Thiết bị bảo vệ

B. Thiết bị đóng cắt

C. Thiết bị lấy điện

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 3. Chọn phát biểu sai: đối tượng lao động của nghề điện dân dụng:

A. Nguồn điện một chiều

B. Nguồn điện xoay chiều điện áp thấp dưới 380V

C. Nguồn điện xoay chiều điện áp cao trên 380V

D. Các loại đồ dùng điện

Câu 4. Những công việc nào thường được tiến hàng trong nhà?

A. Lắp đặt

B. Bảo dưỡng

C. Sửa chữa đồ dùng điện

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 6. Yêu cầu về sức khỏe của người lao động trong nghề điện dân dụng là:

A. Không mắc bệnh về tim mạch

B. Không yêu cầu về huyết áp

C. Không yêu cầu về sức khỏe

D. Có thể mắc bệnh về thấp khớp

Câu 7. Đâu không phải yêu cầu của nghề điện dân dụng đối với người lao động?

A. Kiến thức

B. Sắc đẹp

C. Thái độD. Sức khỏe

D. Sức khỏe

Câu 8. Nội dung lao động của nghề điện dân dụng là:

A. Lắp đặt mạng điện sản xuất và sinh hoạt

B. Lắp đặt thiết bị và đồ dùng điện

C. Vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa mạng điện, thiết bị và đồ dùng điện.

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 9. Chọn phát biểu sai về triển vọng của nghề điện dân dụng?

A. Luôn cần phát triển để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước

B. Thợ điện luôn phải cập nhật, nâng cao kiến thức và kĩ năng nghề nghiệp

C. Nghề điện dân dụng không có điều kiện phát triển ở nông thôn và miền núi

D. Nghề điện dân dụng có nhiều điều kiện phát triển ở thành phố

Câu 10. Điều kiện làm việc của nghề điện dân dụng:

A. Công việc nhẹ nhàng

B. Chỉ làm ngoài trời

C. Làm việc trên cao

D. Chỉ làm trong nhà

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 9 bài 1 Giới thiệu nghề điện dân dụng

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6A
Câu 2DCâu 7B
Câu 3CCâu 8D
Câu 4DCâu 9C
Câu 5CCâu 10C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X