Trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 9 có đáp án

Đề trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 9 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 9 Công nghệ lớp 8 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Một chiếc máy hay sản phẩm:
Câu 2. "Các chi tiết có chức năng......... lắp ghép với nhau tạo thành chiếc máy hay sản phẩm". Điền vào chỗ trống:
Câu 3. Trong sản xuất, muốn tạo ra một sản phẩm, trước hết phải:
Câu 4. Trong bản vẽ chi tiết của sản phẩm, gồm mấy nội dung?
Câu 5. Kích thước trên bản vẽ kĩ thuật tính theo đơn vị:
Câu 6. Công dụng của bản vẽ chi tiết là:
Câu 7. Khi đọc bản vẽ chi tiết, phải đọc nội dung gì trước?
Câu 8. Ngoài 4 nội dung của bản vẽ chi tiết, khi đọc bản vẽ chi tiết còn có thêm mục "tổng hợp" ở:
Câu 9. Trình tự đọc bản vẽ chi tiết là:
Câu 10. Nội dung phần yêu cầu kĩ thuật gồm:
Câu 11. ​Trình tự đọc bản vẽ chi tiết gồm mấy bước?

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 9: Bản vẽ chi tiết

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 7D
Câu 2CCâu 8C
Câu 3ACâu 9A
Câu 4CCâu 10C
Câu 5ACâu 115
Câu 6C

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X