Trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 6 có đáp án

Đề trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 6 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 6 Công nghệ lớp 8 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Trong các đồ vật sau, đồ vật nào có dạng tròn xoay?
Câu 2. Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống: "Khi quay ......... một vòng quanh một cạnh góc vuông cố định, ta được hình nón"
Câu 3. Khi quay hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định, ta được hình:
Câu 4. Điền vào chỗ trống: "Khi quay ......... một vòng quanh một cạnh cố định, ta được hình trụ"
Câu 5. Hình chiếu trên mặt phẳng song song với trục quay của hình trụ là:
Câu 6. Hình chiếu trên mặt phẳng song song với trục quay của hình nón là:
Câu 7. Hình chiếu trên mặt phẳng song song với trục quay của hình cầu là:
Câu 8. Người ta dùng mấy hình chiếu để biểu diễn khối tròn xoay?
Câu 9. Đối với khối tròn xoay, người ta thường dùng hai hình chiếu để biểu diễn:
Câu 10. Hình nón có hình chiếu đứng là tam giác cân, hình chiếu bằng là:

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 6: Bản vẽ các khối tròn xoay

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6B
Câu 2ACâu 7C
Câu 3BCâu 8B
Câu 4BCâu 9C
Câu 5ACâu 10C

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X