Trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 36 có đáp án

Đề trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 36 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 36 Công nghệ lớp 8 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Vật liệu kĩ thuật điện được phân làm mấy loại?
Câu 2. Vật liệu dẫn điện có:
Câu 3. Vật liệu có điện trở suất càng nhỏ:
Câu 4. Vật liệu cách điện có:
Câu 5. Khi đồ dùng điện làm việc, vật liệu cách điện sẽ bị già hóa do:
Câu 6. Ở nhiệt độ làm việc cho phép, tuổi thọ của vật liệu cách điện khoảng:
Câu 7. Khi nhiệt độ làm việc tăng quá nhiệt độ cho phép từ 8 ÷ 10ᵒC, tuổi thọ của vật liệu cách điện sẽ:
Câu 8. Thép kĩ thuật điện được dùng làm:
Câu 9. Phần tử nào sau đây không dẫn điện?
Câu 10. Trong các vật liệu sau, vật liệu nào có đặc tính dẫn điện tốt?
Câu 11. Vật liệu nào sau đây không phải là vật liệu dẫn điện:

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 36:Vật liệu kĩ thuật điện

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 7B
Câu 2ACâu 8D
Câu 3ACâu 9B
Câu 4BCâu 10C
Câu 5DCâu 11A
Câu 6C

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X