Trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 29 có đáp án

Đề trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 29 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 29 Công nghệ lớp 8 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Các máy móc hay thiết bị do mấy bộ phận hợp thành?
Câu 2. Trong các máy móc hay thiết bị, các bộ phận được đặt ở:
Câu 3. Tại sao trong máy cần có các bộ phận truyền chuyển động?
Câu 4. Nhiệm vụ của các bộ phận truyền chuyển động là:
Câu 5. Cấu tạo bộ truyền động đai có mấy bộ phận?
Câu 6. Dây đai được làm bằng vật liệu gì ?
Câu 7. Bộ truyền động đai được ứng dụng trong:
Câu 8. Cấu tạo bộ truyền động bánh răng gồm mấy bộ phận?
Câu 9. Cấu tạo bộ truyền động xích gồm mấy bộ phận?
Câu 10. Bộ truyền động xích ứng dụng trong:
Câu 11. Các bộ phận của máy thường đặt:

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 29: Truyền chuyển động

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 7D
Câu 2BCâu 8B
Câu 3DCâu 9C
Câu 4CCâu 10D
Câu 5CCâu 11B
Câu 6C

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X