Trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 26 có đáp án

Đề trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 26 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 26 Công nghệ lớp 8 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 3. Đặc điểm mối ghép bằng ren là:

A. Cấu tạo đơn giản, dễ tháo lắp.

B. Mối ghép bu lông ghép chi tiết có chiều dày không lớn và cần tháo lắp

C. Mối ghép vít cấy ghép chi tiết có chiều dày quá lớn

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 6. Tìm đáp án sai khi nói về đặc điểm của mối ghép bằng then và chốt?

A. Cấu tạo đơn giản

B. Dễ tháo lắp

C. Khả năng chịu lực tốt

D. Dễ thay thế

Câu 7. Mối ghép vít cấy có chi tiết nào sau đây?

A. Đai ốc

B. Vòng đệm

C. Bu lông

D. Vít cấy

Câu 9. Mối ghép bằng then thường dùng:

A. Ghép trục với bánh răng

B. Ghép trục với bánh đai

C. Ghép trục với đĩa xích

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 10. Chọn phát biểu đúng:

A. Mối ghép bằng then dùng để truyền chuyển động quay

B. Mối ghép bằng chốt dùng để lăn chuyển động tương đối giữa các chi tiết theo phương tiếp xúc

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 26: Mối ghép cố định và mối ghép tháo được

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6C
Câu 2BCâu 7C
Câu 3DCâu 8B
Câu 4BCâu 9D
Câu 5ACâu 10C

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X