Trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 25 có đáp án

Đề trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 25 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 25 Công nghệ lớp 8 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Mối ghép cố định gồm mấy loại?
Câu 2. Mối ghép không tháo được gồm mấy loại?
Câu 3. Đặc điểm mối ghép bằng đinh tán là gì?
Câu 4. Ứng dụng mối ghép bằng đinh tán trong ngành nghề nào?
Câu 5. Theo trạng thái nung nóng kim loại chỗ tiếp xúc, có mấy kiểu hàn?
Câu 6. Ưu điểm của mối ghép bằng hàn là:
Câu 7. Nhược điểm của mối ghép bằng hàn?
Câu 8. Ứng dụng của mối ghép bằng hàn là:
Câu 9. Phương pháp hàn nào gọi là hàn mềm?
Câu 10. Chọn phát biểu đúng:

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 25: Mối ghép cố định, mối ghép không tháo được

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6D
Câu 2BCâu 7D
Câu 3DCâu 8C
Câu 4DCâu 9A
Câu 5BCâu 10D

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X