Trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 24 có đáp án

Đề trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 24 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 24 Công nghệ lớp 8 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 2. Đặc điểm chung của các phần tử hợp thành cụm trục trước xe đạp là:

A. Có cấu tạo hoàn chỉnh

B. Có chức năng nhất định

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 3. Dấu hiệu để nhận biết chi tiết máy là:

A. Có cấu tạo hoàn chỉnh

B. Không thể tháo rời ra được hơn nữa

C. Đáp ấn khác

D. Cả A và B đều đúng

Câu 7. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về mối ghép động?

A. Các chi tiết có thể xoay

B. Các chi tiết có thể trượt

C. Các chi tiết không chuyển động tương đối với nhau

D. Các chi tiết có thể ăn khớp với nhau

Câu 11. Trong các chi tiết sau, chi tiết nào là chi tiết có công dụng chung?

A. Trục khuỷu

B. Khung xe đạp

C. Bu long

D. Kim máy khâu

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 24: Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 7C
Câu 2CCâu 8A
Câu 3DCâu 9C
Câu 4ACâu 10A
Câu 5ACâu 11C, C
Câu 6BCâu 12C, C

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X