Trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 22 có đáp án

Đề trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 22 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 22 Công nghệ lớp 8 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Dũa dùng để
Câu 2. Có mấy loại dũa?
Câu 3. Mặt phẳng cần dũa cách mặt ê tô:
Câu 4. Có mấy yêu cầu về an toàn khi dũa
Câu 5. Đâu không phải yêu cầu về an toàn khi dũa?
Câu 6. Cấu tạo mũi khoan gồm mấy phần?
Câu 7. Các bước cơ bản khi khoan là:
Câu 8. Muốn có sản phẩm dũa và khoan đảm bảo yêu cầu, cần:
Câu 9. Quy định nào sau đây sai khi nói về an toàn khoan?
Câu 10. Cách chọn mũi khoan:

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 22: Dũa và khoan kim loại

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6C
Câu 2CCâu 7D
Câu 3CCâu 8D
Câu 4BCâu 9B
Câu 5BCâu 10A

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X