Trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 21 có đáp án

Đề trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 21 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 21 Công nghệ lớp 8 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Công dụng của cưa tay là:
Câu 2. Cấu tạo của cưa tay gồm mấy bộ phận?
Câu 3. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về tư thế đứng của người cưa?
Câu 4. Có mấy quy định về an toàn khi cưa?
Câu 5. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về an toàn khi cưa?
Câu 6. Đục là bước gia công thô, thường được sử dụng khi lượng dư gia công:
Câu 7. Yêu cầu về lưỡi cắt của đục:
Câu 8. Kĩ thuật đục gồm mấy nội dung?
Câu 9. Phát biểu nào đúng khi nói về an toàn khi đục?
Câu 10. Cưa và đục là phương pháp gia công thô được sử dụng khi lượng dư gia công:

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 21: Cưa và đục kim loại

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6A
Câu 2CCâu 7C
Câu 3CCâu 8B
Câu 4CCâu 9D
Câu 5CCâu 10C

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X