Trắc nghiệm Công nghệ 7 bài 20: Thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản

Đề trắc nghiệm bài 20 Công nghệ lớp 7 bài Thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Để đảm bảo được số lượng và chất lượng nông sản, cần phải tiến hành thu hoạch như thế nào?
Câu 2. Có mấy phương pháp thu hoạch nông sản?
Câu 3. Các loại nông sản như cam, quýt, đậu xanh... được thu hoạch bằng phương pháp nào?
Câu 4. Các loại nông sản như su hào, khoai mì, củ lạc, đậu phộng... được thu hoạch bằng phương pháp nào?
Câu 5. Để bảo quản tốt, các hạt thóc nên được sấy khô để giảm lượng nước còn bao nhiêu %?
Câu 6. Các loại nông sản như lúa, hoa, bắp cải... được thu hoạch bằng phương pháp nào?
Câu 7. Có mấy phương pháp để bảo quản nông sản?
Câu 8. Các loại nông sản như hoa, rau, quả... nên được dùng phương pháp bảo quản gì là tốt nhất?
Câu 9. Có mấy phương pháp chế biến nông sản?
Câu 10. Các loại nông sản như sắn, khoai hay hạt ngô, đỗ hay được chế biến bằng phương pháp nào dưới đây?

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 7 bài 20: Thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6D
Câu 2CCâu 7A
Câu 3ACâu 8C
Câu 4BCâu 9C
Câu 5CCâu 10B

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X