Trắc nghiệm Công nghệ 6 bài 8

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 6 bài 8 có đáp án giúp bạn nắm vững kiến thức và đạt kết quả học tập cao.

Câu 1. Nhà có vai trò như thế nào?
Câu 2. Nhà ở của Việt Nam có mấy dạng?
Câu 3. Căn cứ vào hoạt động của các gia đình, nơi ở thường có mấy khu chính?
Câu 4. Nhà ở miền núi thường sử dụng kiểu loại nhà nào?
Câu 5. Nhà chật, nhà một phòng cần sắp xếp đồ đạc như thế nào?
Câu 6. Phần lớn, nhà ở của Đồng bằng sông Cửu Long là loại gì?
Câu 7. Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở là như thế nào?
Câu 8. Nhà ở nông thôn không có đặc điểm nào?
Câu 9. Đặc điểm nào sau đây là thuộc nhà ở thành phố, thị xã?
Câu 10. Đặc điểm của nhà ở miền núi là:
Câu 11. Nhà ở nông thôn có đặc điểm nào sau đây?

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 6 bài 8

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 7D
Câu 2BCâu 8A
Câu 3CCâu 9B
Câu 4ACâu 10B
Câu 5CCâu 11C
Câu 6C

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X