Trắc nghiệm Công nghệ 6 bài 2: Lựa chọn trang phục

Đề trắc nghiệm Công nghệ 6 bài 2 Lựa chọn trang phục gồm các bài tập trắc nghiệm có đáp án giúp bạn nắm vững kiến thức và đạt kết quả học tập cao.

Câu 1. Dựa vào phân loại trang phục theo thời tiết, có mấy loại trang phục:
Câu 2. Để tạo cảm giác gầy đi, cao lên nên chọn vải:
Câu 3. Chức năng của trang phục:
Câu 4. Người béo và lùn nên mặc loại vải:
Câu 5. Người có dáng cao, gầy nên mặc trang phục:
Câu 6. Khi đi học thể dục em chọn trang phục:
Câu 7. Mặc đẹp là mặc quần áo như thế nào?
Câu 8. Người đứng tuổi nên chọn vải, kiểu may như thế nào?
Câu 9. Quần áo cho trẻ sơ sinh, tuổi mẫu giáo nên chọn:
Câu 10. Khi lao động:

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 6 bài 2: Lựa chọn trang phục

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6D
Câu 2ACâu 7C
Câu 3BCâu 8C
Câu 4DCâu 9B
Câu 5ACâu 10C

Dương (Tổng hợp)

Các đề khác

X