Trắc nghiệm Công nghệ 6 bài 10

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 10 có đáp án giúp bạn nắm vững kiến thức và đạt kết quả học tập cao.

Câu 1. Nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp là nhà ở có đặc điểm gì ?
Câu 2. Yếu tố nào thể hiện nhà ở có sự chăm sóc bởi bàn tay con người ?
Câu 3. Vì sao phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp ?
Câu 4. Công việc nào cần làm theo định kỳ (tuần, tháng) để giữ gìn vệ sinh nhà ở?
Câu 5. Em phải làm gì để nhà ở sạch sẽ và ngăn nắp ?
Câu 6. Các công việc cần làm để giữ gìn nhà cửa ngăn nắp, sạch sẽ cần phải suy nghĩ trả lời mấy câu hỏi?
Câu 7. Cần có nếp sống, nếp sinh hoạt như thế nào để giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp?
Câu 8. Thiên nhiên, môi trường đã ảnh hưởng như thế nào đến nhà ở?
Câu 9. Giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp không có đặc điểm nào?
Câu 10. Các công việc cần làm để giữ gìn nhà cửa ngăn nắp, sạch sẽ cần phải suy nghĩ trả lời câu hỏi?

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 6 bài 10

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6B
Câu 2DCâu 7D
Câu 3DCâu 8C
Câu 4DCâu 9A
Câu 5ACâu 10D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X