Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 3: Thực hành vẽ các hình chiếu

Đề trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 3 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 3 Công nghệ lớp 11 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Hình chiếu vuông góc của một vật thể gồm:
Câu 2.  Nét liền đậm dùng để vẽ đường gì?
Câu 3. Hình chiếu của một vật thể là gì?
Câu 4. Nét liền mảnh dùng để vẽ:
Câu 5. Nét gạch chấm mảnh dùng để vẽ:

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 3: Thực hành vẽ các hình chiếu

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 4D
Câu 2ACâu 5A
Câu 3A

Phạm Dung (Tổng hợp)

Các đề khác

X